Huur Advies Gesprek

U heeft een woning geaccepteerd, maar hoe nu verder? Als eerste moet u een aantal gegevens aanleveren. Als uw gegevens kloppen, krijgt u van ons een concept huurcontract. Daarna maken we afspraken voor het huuradviesgesprek. Tijdens het huuradviesgesprek bespreken wij of uw inkomen klopt met de kosten van de woning die u wilt huren, we houden rekening met eventuele huur- en/of zorgtoeslag, vaste lasten en verzekering. Vervolgens adviseren wij of het verstandig is om de woning te huren.

Categoriëen

Ik ben ingeloot voor een woning. Welke gegevens moet ik aanleveren?

Inkomensgegevens
Wij hebben uw meest recente inkomensgegevens nodig (bijvoorbeeld uw loonstrook, uitkeringsspecificatie, overzicht van uw verwachte inkomsten opgesteld door de accountant, gegevens alimentatie en/of een overzicht DUO uitkering).

Verzamelinkomen
Wij hebben uw meest recente verzamelinkomen nodig (2018 of 2019). Hiervoor vraagt u een inkomensverklaring aan of maakt u een kopie van de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting. Uw inkomensverklaring kunt u zelf downloaden in mijn.belastingdienst.nl. Of u vraagt het aan bij de belastingtelefoon . Binnen vijf werkdagen ontvangt u de verklaring dan in uw brievenbus. Als u statushouder (verblijfgerechtigde) bent dan hebben wij geen inkomensverklaring van u nodig.

Bent u student?
Dan mag u in plaats van een inkomensverklaring ook een bewijs van studiefinanciering van DUO aanleveren. Gaat u als student samenwonen met iemand die werkt? Dan hebben wij wel een inkomensverklaring van u nodig. Studeert u in het buitenland? Lever dan in plaats van de inkomensverklaring een bewijs van inschrijving van de hogeschool of universiteit in.

Woonverleden
U huurt op dit moment een woning bij een andere verhuurder dan Domijn
Vraag bij uw huidige verhuurder een verhuurdersverklaring aan. Hierop staat of u de huur altijd netjes betaalde en of u wel of geen overlast heeft veroorzaakt.

U woont buiten de gemeente Enschede
Haalt u dan bij de gemeente waarin u woont een uittreksel GBA met woonverleden af. Let op: hier zijn kosten aan verbonden.

Bewindvoerder
Als u een bewindvoerder heeft, dan dient u ook een verklaring aan te leveren van uw bewindvoerder waarin staat dat hij/zij toestemming geeft voor uw verhuizing

Let op! Gaat u met twee personen huren? Dan hebben we bovenstaande informatie van u en de medehuurder nodig.

De gegevens kunt u opsturen naar info@domijn.nl, per post Postbus 1345, 7500 BH Enschede, of breng de gegevens langs bij één van onze kantoren. 

Waar kan ik meer informatie krijgen over de betaalwaardigheidscheck?

Neem dan contact met ons op via 0900 – 335 0 335 (gebruikelijke belkosten) of via info@domijn.nl onder vermelding van de betaalwaardigheidscheck. Ons kantoor in Enschede is iedere werkdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur voor afspraken en vrije inloop. Onze kantoren in Haaksbergen en Losser zijn geopend van 8.30 tot 13.00 uur, 's middags werken wij hier alleen op afspraak. Als u zonder afspraak binnenloopt, hou er dan rekening mee dat het kan zijn dat u iets langer moet wachten óf maak direct een afspraak.

Wat gebeurd er bij een negatieve uitslag van de betaalwaardigheidscheck?

Als uit de betaalwaardigheidscheck blijkt dat het voor u lastig wordt om elke maand de huur te betalen, kunnen we extra voorwaarden stellen aan het toewijzen van de woning. Of we besluiten om de woning te weigeren. Op die manier bieden we u de helpende hand en voorkomen we dat u een huurachterstand krijgt.

Wat is een huuradviesgesprek?

Tijdens het huuradviesgesprek vergelijken wij uw inkomsten met de kosten van de woning die u wilt huren. Hierbij houden wij rekening met eventueel recht op huur- en zorgtoeslag, vaste lasten en verzekeringen. Wij adviseren dan of het op basis van uw financiën verstandig is de woning te huren.

Wij kunnen de woning weigeren als u een financieel tekort heeft of bij een negatieve huurderverklaring. Ook bij andere duidelijke redenen waarom huren niet mogelijk is, kunnen wij de woning weigeren.

Als alles op orde lijkt ontvangt u een concept huurcontract. Dit kunt u thuis op uw gemak doornemen. Wij maken afspraken over de oplevering van de woning en de overhandiging van de sleutel. En ook voor de betaling van de eerste verhuurrekening.

a a