Lees voor

Jaarlijkse huurverhoging

Ieder jaar passen wij per 1 juli de huurprijzen aan. Dankzij deze huurverhoging kunnen we blijven investeren in onze woningen en wijken. We houden ons hierbij aan de regels van de overheid. Die bepaalt namelijk met hoeveel procent de huren maximaal mogen stijgen. U krijgt altijd vóór 1 mei een brief van ons met uw nieuwe huurprijs.

Categoriëen

Welke huurverhoging voert Domijn door?

In 2019 mogen de huren voor huurders met hogere inkomens harder stijgen dan de inflatie. Deze maatregel moet de huurprijzen van de woningen meer in evenwicht brengen met de vraag van de markt. Met deze extra huurverhoging wil het kabinet aanmoedigen dat mensen met een hoger inkomen doorstromen naar woningen met een hogere huurprijs om het 'scheefwonen' tegen te gaan. Domijn sluit aan bij een jaarlijkse huurverhoging, maar wijkt af van de door de Minister afgegeven richtlijnen en percentages. Dit betekent concreet:

  • Dat wij de huurprijzen voor minimale inkomens dit jaar met inflatie van 1,6 % verhogen, zodat onze huurders in deze categorie zo voordelig mogelijk kunnen blijven wonen. Hiermee wijken wij af van de afgegeven richtlijn van 4,1 %.

  • Dat wij de huurprijzen voor inkomens hoger dan € 42.436 verhogen op basis van inkomen en huurprijs (categorie-indeling). De verhoging is afhankelijk van beide factoren.

Klik op het schema jaarlijkse huurverhoging om te zien hoe dit er uit ziet. 

Wanneer ontvang ik de brief over de huurverhoging?

Ieder jaar ligt de brief huurverhoging vóór 1 mei bij u op de deurmat, of deze wordt naar uw correspondentieadres gestuurd. In de brief vertellen wij u met hoeveel procent uw huur omhoog gaat.

Wanneer gaat de huurverhoging in?

De huurverhoging gaat ieder jaar in per 1 juli. Met ingang van juli betaalt u dan uw nieuwe huurprijs.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Ja, dat kan. Dit heeft geen gevolgen voor uw huidige woonsituatie. Als u wilt verhuizen gelden wel de inkomensregels van het passend toewijzen.

Moet ik zelf nog iets regelen voor het betalen van het nieuwe huurbedrag?

Als u via automatische incasso of via acceptgiro betaalt, wordt het bedrag automatisch aangepast naar uw nieuwe huurprijs. Betaalt u via eigen overschrijving, dan maakt u vanaf 1 juli zelf het nieuwe huurbedrag aan ons over.

Wat wordt verstaan onder huishoudinkomen?

Dit zijn de inkomens van alle huurder(s) en/of overige bewoners van de woonruimte bij elkaar opgeteld.

Tellen alle inkomens mee?

Alle inkomens tellen mee, dus die van alle mensen die bij u inwonen, zoals, familie, vrienden en kamerhuurders. Het inkomen van inwoners die op 1 januari 2019 nog geen 23 jaar waren, telt alleen mee voor zover dat boven het minimumloon ligt. Door de Belastingdienst wordt dit inkomen automatisch gecorrigeerd. Op de inkomensverklaring wordt dus alleen dat deel van het inkomen meegenomen dat boven het minimumloon ligt.

Lees meer over de inkomensverklaring op de website van de belastingdienst

Wanneer krijg ik een inkomensafhankelijke huurverhoging?

Deze krijgt u als u een (verzamel)inkomen van meer dan € 42.436,- heeft en uw huur lager is dan € 651,03 per maand (zie tabel bij vraag ´Welke huurverhoging voert Domijn door?´). U heeft dan een hoger inkomen en in verhouding een (te) lage huurprijs.

Hoe weet Domijn wat ik verdien?

Van alle huurders van sociale woningen krijgen wij van de Belastingdienst te horen of uw huishoudinkomen meer of minder dan € 42.436,- (sociale huurgrens) is. Is uw inkomen hoger, dan krijgen wij een huishoudverklaring. Wij sturen deze huishoudverklaring altijd mee met de brief over de huurverhoging.

Mijn buren krijgen een lager percentage huurverhoging, hoe kan dat?

Het kan zijn dat uw buren een hogere of lagere huur betalen. Dat komt onder meer door verschillen in inkomen en onze berekening van de huurverhoging aan de hand van de huurprijs categorieën (zie vraag: ‘Welke huurverhoging voert Domijn door?’).

Mag de huurprijs boven de sociale huurgrens uitstijgen?

Ja, dat mag als de woning voldoende punten heeft en de maximale huurprijs boven de grens van € 720,40 ligt. Maar als u een sociaal huurcontract heeft voeren we een ander beleid: wanneer de huurprijs onder de sociale huurgrens ligt, verhogen wij maximaal tot aan deze grens. En wanneer de huurprijs al boven de sociale huurgrens ligt, verhogen wij de huur niet.

Wat zijn de peildata bij het vaststellen van de maximale huurverhoging?

Voor de huishoudsamenstelling geldt als peildatum 1 juli 2019. Voor het inkomen wordt gekeken naar het inkomen dat u verdiende in 2017.

Wanneer kan de huur niet extra worden verhoogd?

Dat kan als iemand in uw huishouden gehandicapt of chronisch ziek is. Ook als het huishoudinkomen in 2018 lager was dan in 2017, als één of meerdere personen in uw huishouden AOW ontvangen, of als uw huishouden uit vier of meer personen bestaat.

Ik heb een brief van de belastingdienst ontvangen waarin staat dat ik geen extra huurverhoging krijg omdat ik een AOW-uitkering heb. Waarom heb ik dan wel een huurverhoging gekregen?

In de brief van de belastingdienst staat dat u geen extra huurverhoging krijgt als u, of iemand op uw adres, de AOW-leeftijd heeft. Daarmee bedoelt de Belastingdienst dat een extra verhoging boven 4,1% niet mag. Een huurverhoging van maximaal 4,1% mag wel.   

Wie vallen in de categorie 'gehandicapten en chronisch zieken'?

Eenpersoonshuishouden met CIZ-indicatiebesluit (Centrum Indicatiestelling Zorg) voor verzorging, verpleging of begeleiding voor 10 uur of meer per week voor tenminste één jaar.

Een meerpersoonshuishouden met CIZ-indicatiebesluit voor verzorging, verpleging of begeleiding voor tenminste 371 dagen (of meerdere opeenvolgend) voor 0 uur of meer.

Indicatie voor verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis.

Indicatie voor ADL-assistentie (Activiteiten Dagelijks Leven).

Een beschikking voor voorzieningen aan woonruimte op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG). Let op! Een indicatie voor aanpassingen geldt wel, een indicatie voor verhuizen niet.

Verklaring van de huisarts in geval van blindheid.

a a