Lees voor

Servicekosten

Het voordeel van een huurwoning is dat u niet alles zelf hoeft te onderhouden. Veel daarvan doen we voor u. Denk bijvoorbeeld aan schoonmaakkosten van de algemene ruimten, energiekosten van de lift of kosten voor het tuinonderhoud. Hier betaalt u maandelijks servicekosten voor.

Iedere maand betaalt u een voorschot op de servicekosten. Aan het eind van ieder jaar bekijken we of u te veel of te weinig heeft betaald. Is het te weinig, dan betaalt u het verschil bij. Is het te veel, dan krijgt u het verschil terug.
Wij vinden dat iedereen dat deel moet betalen, waar hij of zij gebruik van maakt. Bijna elk gebouw heeft bijvoorbeeld een eigen elektra-aansluiting. Per gebouw kunnen deze kosten verschillen. Dit ligt aan het verbruik van elektra door de bewoners. Ook de schoonmaakkosten kunnen per gebouw verschillen. Daarom kiezen we ervoor om de servicekosten per gebouw of trappenhuis af te rekenen. U vindt het bedrag dat u aan servicekosten betaalt, ook in MijnDomijn.

Categoriëen

Waar vind ik meer informatie over servicekosten?

Heeft u vragen? Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met:

  • Domijn: ons telefoonnummer is 0900-335 0 335 (gebruikelijke belkosten). Ons mailadres is info@domijn.nl en ons postadres is Postbus 1345, 7500 BH Enschede. Ons kantoor in Enschede is maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur voor afspraken en vrije inloop, onze kantoren in Haaksbergen en Losser van 8.30 tot 17.00 uur. Als u zonder afspraak binnenloopt, hou er dan rekening mee dat het kan zijn dat u iets langer moet wachten óf maak meteen een afspraak;
  • de Huurcommissie: op de internetsite www.huurcommissie.nl vindt u alle contactgegevens;
  • de Overheid: op de internetsite www.rijksoverheid.nl vindt u alle contactgegevens.

Kan ik een betalingsregeling krijgen voor het betalen van mijn afrekening servicekosten?

Belt u ons om te vragen naar de mogelijkheden.

Waarom moet ik meer servicekosten betalen dan voorgaande jaren?

Schoonmaak 
De afgelopen jaren zijn de kosten voor glasbewassing en schoonmaken gemiddeld elk jaar 3% gestegen. Ook in 2019 zijn de schoonmaakkosten gestegen. Dit heeft te maken met de jaarlijkse indexatie op basis van de gestegen loonkosten in de schoonmaakbranche.

Stroom
De kosten voor stroomverbruik zijn gestegen de afgelopen jaren. Zoals u misschien in het nieuws hebt gevolgd, is de verwachting dat de kosten ook dit jaar aanzienlijk stijgen. In een aantal gevallen hebben we daar met het aanpassen van het voorschot rekening mee gehouden.

Waarom moet ik meer servicekosten betalen dan de bewoners in een ander gebouw?

Verdeling van de servicekosten op dit moment 
Wij vinden dat iedereen dat deel moet betalen, waar hij of zij gebruik van maakt. Dit gebeurt al zoveel mogelijk. Zo voegden we de gebouwen samen die qua bouw ongeveer hetzelfde zijn of in dezelfde buurt staan. De servicekosten van deze gebouwen liggen op één stapel en werden gedeeld door de huurders die er wonen. Alle huurders van deze gebouwen betalen dus evenveel servicekosten. Deze wijze van afrekening is goedgekeurd door de Huurcommissie.

Nieuwe verdeling van de servicekosten 
De verdeling van de servicekosten kan nog beter. Bijna elk gebouw heeft bijvoorbeeld een eigen elektra-aansluiting. Per gebouw kunnen deze kosten verschillen. Dit ligt aan het verbruik van elektra door de bewoners. Ook de schoonmaakkosten kunnen per gebouw verschillen. Daarom kiezen we ervoor om de servicekosten vanaf nu per gebouw of trappenhuis af te rekenen. En niet meer met een aantal gebouwen samen. Dat betekent dat iedereen betaalt waar hij of zij gebruik van maakt. 

Ik betaal ook voor de schoonmaakkosten en ik vind dat er niet goed wordt schoongemaakt. Wat nu?

Wij begrijpen dat u dit vervelend vindt. De kosten hoort u wel te betalen. Wacht daarom niet met het doorgeven van klachten tot u de afrekening servicekosten van ons ontvangt. Klachten over de schoonmaak kunt u het hele jaar rechtstreeks doorgeven aan In het Veld Schoonmaak via telefoonnummer . Zij horen het graag direct als u niet tevreden bent.

Wanneer ontvang ik de brief 'afrekening servicekosten'?

Deze brief ontvangt u jaarlijks voor 1 juli. Bij VVE-complexen kunt u de brief laten ontvangen, omdat wij de algemene ledenvergadering moeten afwachten.

Wat zijn algemene ruimten?

Dit zijn ruimten zoals bijvoorbeeld het trappenhuis, een gezamenlijke ontmoetingsruimte, de entree en een hal.

Hoe berekenen we het bedrag van de eindafrekening?

U betaalt iedere maand een voorschot. Deze voorschotten worden in mindering gebracht op de werkelijk gemaakte kosten. Heeft u teveel betaald? Dan krijgt u dat teveel betaalde bedrag terug. Heeft u te weinig betaald? Dan moet u bij betalen. Wij houden rekening met het aantal dagen dat u een woning huurde in het afrekenjaar. Er worden altijd administratiekosten in rekening gebracht.

Volgens de afrekening moet ik bijbetalen. Waarom is dat?

De afgelopen jaren is er meestal geen reden geweest om uw voorschot aan te passen. Het voorschot was genoeg om de kosten te dekken. 2018 en 2019 laten een ander beeld zien.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de afrekening?

Laat ons per brief of e-mail (o.v.v. bezwaar afrekening servicekosten) zo snel mogelijk weten dat u het niet eens bent met de afrekening, dan kunnen wij inhoudelijk op uw bezwaar reageren. Dit kan tot 2,5 jaar na de afloop van de afrekenperiode. Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de huurcommissie. Huurt u een geliberaliseerde woning (boven de sociale huurgrens)? Dan kunt u eerst een bezwaar bij ons indienden. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u bezwaar indienen bij de rechtbank.

Wat zijn administratiekosten?

Dit zijn kosten die wij maken om de administratie te doen. Denkt u dan aan het berekenen van de servicekosten, brieven aanmaken en juiste voorschotbedragen in onze systemen vermelden. De administratiekosten bedragen 5% van de totale kosten. De totale kosten vindt u in de tabel in de brief die u heeft ontvangen. Dit percentage is wettelijk vastgesteld. Dat betekent dat wij dit vanuit de wet ook mogen doorberekenen.

Waarom wordt mijn voorschot aangepast?

In een aantal gevallen zijn de voorschotten voor de servicekosten in de huurverhogingsbrief van 2019 aangepast. Dit kan een aantal redenen hebben.

  • De standaard reden is dat uit de afrekening blijkt dat u moet bijbetalen. Dan volgt er een aanpassing van uw voorschot
  • Een andere reden is dat als blijkt dat u nu een laag bedrag moet bijbetalen, we ervoor kiezen om uw voorschot aan te passen. Dit doen we om te voorkomen dat u een volgend jaar (een groot bedrag) moet bijbetalen.

Ik ben vorig jaar verhuisd. Wat nu?

U ontvangt voor 1 juli de eindafrekening over het afgelopen kalenderjaar. Dit kan betekenen dat als u in januari 2018 bent verhuisd, dat u alsnog in 2019 een eindafrekening van de servicekosten ontvangt. We begrijpen dat dit vervelend is. Helaas kunnen wij pas afrekenen als de werkelijke kosten bekend zijn.

Ik ben in een afrekenjaar komen wonen. Moet ik voor het hele jaar betalen?

U betaalt voor de periode die u huurde. U betaalt dus niet de kosten van de vorige huurder.

a a