Lees voor

Huisbewaring

Het komt voor dat u tijdelijk niet in uw huurwoning kunt wonen, bijvoorbeeld door werk of studie in het buitenland, een reis of hechtenis. In dat geval is het mogelijk om huisbewaring aan te vragen. Dit kan voor een periode van minimaal drie maanden tot maximaal één jaar.

Categoriëen

Kan ik iemand tijdelijk in mijn woning laten wonen?

Gaat u tijdelijk ergens anders wonen? Dan is huisbewaring misschien voor u interessant. Huisbewaring is het tijdelijk in gebruik geven en nemen van woonruimte, bij tijdelijke afwezigheid van de huurder(s). Huisbewaring staan wij toe voor een periode van minimaal drie maanden en maximaal één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van een jaar.

Wanneer is huisbewaring toegestaan?

Huisbewaring is toegestaan in de volgende gevallen:

 • De huurder woont tijdelijk in het buitenland voor arbeidsdoeleinden of studie; 
 • De huurder maakt vanwege langdurige verpleging of verzorging geen gebruik van de woning; 
 • De huurder is vanwege een reis langdurig afwezig; 
 • De huurder is opgenomen in een justitiële opvanginrichting of een behandelinrichting beland (detentie).

Wat moet ik aanleveren bij huisbewaring?

In ieder geval één van de volgende documenten:

 • Een verklaring van de werkgever waaruit de detachering voor een bepaalde periode naar het buitenland blijkt of een arbeidscontract voor een bepaalde periode op een bestemming in het buitenland;
 • Een verklaring van de onderwijsinstelling waaruit blijkt dat de huurder op een bestemming in het buitenland moet verblijven;
 • Reispapieren waaruit de afwezigheid voor een bepaalde tijd blijkt;
 • Een verklaring van een medisch specialist, een revalidatiecentrum of verzorgingshuis, waaruit de tijdelijke afwezigheid blijkt;
 • Een gerechtelijke uitspraak, waaruit de duur van de detentie blijkt.

Bij een verblijf in het buitenland van langer dan acht maanden, bent u verplicht u uit te laten schrijven uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens. Voorheen was dit het Bevolkingsregister. Maakt u hiervoor een afspraak bij uw gemeente.

Welke regels gelden bij huisbewaring?

U mag de huisbewaarder geen hogere vergoeding in rekening brengen dan de huur die u aan ons betaalt. Het is belangrijk dat wij weten wie uw huisbewaarder is. Hij of zij beschikt niet over een zelfstandige woonruimte. Huisbewaring kan voor een periode van maximaal twee jaar. Wij verlenen geen toestemming voor huisbewaring:

 • Aan minderjarige personen (minimum leeftijd is 18 jaar); 
 • Als er sprake is van niet noodzakelijke of niet aantoonbare afwezigheid.

Ik heb een aanvraag huisbewaring indiend. Hoe gaat het nu verder?

Voordat u uw huis in bewaring kunt geven, heeft u akkoord van ons nodig. U krijgt van ons schriftelijk bericht. Het is mogelijk dat wij u vragen om een huuropzegging te ondertekenen. Hiermee komen wij overeen dat de woning beschikbaar komt op het moment dat u niet op de afgesproken datum terugkeert in de woning.

Wat is huisbewaring?

Huisbewaring betekent letterlijk dat iemand anders op uw woning past. 

Huisbewaring is het tijdelijk in gebruik geven en nemen van woonruimte, bij tijdelijke afwezigheid van de huurder(s). Huisbewaring staan wij toe voor een periode van minimaal drie maanden en maximaal één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van een jaar.

a a