Lees voor

Voorwaarden Warmtewet en afrekening warmtekosten

Vanaf 1 januari 2014 zijn wij verplicht energieleverancier. Dit is het gevolg van de Warmtewet. Let op: deze informatie geldt alleen wanneer u als huurder gebruik maakt van een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie.

Voorwaarden voor de warmtelevering
Bij ondertekening van uw huurovereenkomst heeft u ook de leveringsovereenkomst en leveringsvoorwaarden getekend en ontvangen. U kunt de voorwaarden hier nog eens op uw gemak doorlezen. 

Categoriëen

Wat houdt de Warmtewet in?

De Warmtewet regelt de levering van warmte aan huishoudens die geen eigen cv-ketel hebben, maar warmte krijgen van een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie.

Wat betekent de Warmtewet voor u?

Wij voorzien uw woning gewoon van warmte. Uw voorschotbedrag blijft hetzelfde totdat u de eindafrekening heeft ontvangen. Uw maandbedrag blijft ook hetzelfde. Wij rekenen op de gebruikelijke manier de stookkosten met u af.

Wat regelt deze wet voor u?

U bent aangesloten op een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie. U kunt daardoor niet zelf kiezen voor een leverancier. U bent dus afhankelijk van degene die de warmte levert. In uw geval zijn wij dat. De Warmtewet is er om te voorkomen dat u mogelijk teveel betaalt of dat u tegen slechte voorwaarden warmte krijgt geleverd. U betaalt door deze wet nooit meer voor de levering van warmte dan de maximumprijs. De maximumprijs is de prijs die u zou betalen als u een woning met een eigen verwarmingsketel zou hebben. 

Elk jaar stelt de Autoriteit Consument & Markt de maximumprijs vast. Het is niet zo dat iedereen evenveel gaat betalen.

Als u meer warmte verbruikt, betaalt u meer dan wanneer u zuinig stookt en in een energiezuinig huis woont. Wij brengen u zo snel mogelijk op de hoogte van het tarief dat wij komend jaar hanteren.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de warmtelevering?

Heeft u klachten over de levering, kosten, storing of afsluiting van de warmte? Laat ons dit per brief of e-mail zo snel mogelijk weten. Dan kunnen wij inhoudelijk op uw bezwaar reageren. Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u hier contact opnemen met de geschillencommissie.

Wat zijn warmtekosten?

Onder warmtekosten (voorheen ook bekend als stookkosten) verstaan we dat uw woning is aangesloten op het centrale ketelhuis. Het ketelhuis zorgt voor de verwarming van alle appartementen in uw gebouw. Ista Nederland verzorgt voor Domijn de metingen en de berekeningen van het verbruik. U betaalt elke maand een voorschot op de warmtekosten. Aan het eind van het jaar bekijken wij of u te veel of te weinig heeft betaald. Als u te veel heeft betaald, krijgt u het te veel betaalde bedrag terug. Als u te weinig heeft betaald, moet u bijbetalen. Eventuele achterstanden verrekenen we.

Hoe meten we het verbruik per woning?

In de woningen zijn op alle radiatoren verzegelde elektronische meters aangebracht. Aan het eind van het stookseizoen leest ista deze meters op afstand uit, zodat uw werkelijke verbruik van de verwarming kan worden vastgesteld. Zo betaalt u alleen wat u zelf heeft verbruikt.

Bestaat er verschil in warmtekosten?

Een verschil in warmtekosten tussen verschillende appartementen binnen een complex ligt aan uw stookgedrag (uw verbruik). Als u de jaarafrekeningen vergelijkt, ziet u dat ‘de prijs per eenheid’ gelijk is.

Wanneer ontvang ik de brief 'afrekening warmtekosten'?

Wij zijn wettelijk verplicht u de afrekening over het voorgaande jaar binnen 1 jaar te sturen. We streven ernaar de afrekening voor 1 juli aan u te versturen.

Heeft u vragen over de afrekening?

Neemt u dan binnen twee weken na ontvangst van de afrekening contact op met ista Nederland B.V. Het adres is: Postbus 179, 3100 AD in Schiedam. U kunt ook bellen, via (010) 24 55 700. Tip! Houd uw objectnummer bij de hand. Dit nummer vindt u op de afrekening van Ista. U kunt ook een e-mail sturen aan info@instanederland.nl. Kijk voor meer informatie op www.ista.com/nl

Krijgt u geld terug?

Het rekeningnummer waarop het geld gestort wordt, staat in de brief vermeld. Wij maken het tegoed zo spoedig mogelijk over en uiterlijk 1 week na dagtekening van de brief. Heeft u een ander rekeningnummer? Geeft u dit dan door via het wijzigingsformulier in mijn.domijn.nl.

Krijgt u meer dan € 120,00 terug? Dan kunt u ervoor kiezen het maandelijkse voorschotbedrag te verlagen. Neemt u dan contact op met ons via telefoonnummer 0900 - 335 0 335 (gebruikelijke belkosten) of via e-mail info@domijn.nl. Ons kantoor in Enschede is iedere werkdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur voor afspraken en vrije inloop, onze kantoren in Haaksbergen en Losser van 8.30 tot 17.00 uur. Als u zonder afspraak binnenloopt, hou er dan rekening mee dat het kan zijn dat u iets langer moet wachten óf maak direct een afspraak.

Moet u geld bijbetalen?

De betalingstermijn staat vermeld in de afrekening warmtekosten. Dit bedrag wordt dus niet automatisch van uw rekening afgeschreven.

Is het bedrag meer dan €120,00? Dan is uw maandelijkse voorschotbedrag aangepast. In de brief afrekening staat vermeld wat het nieuwe verhoogde voorschotbedrag vanaf 1 augustus van het lopende jaar wordt.

Wilt u een betalingsregeling?

Is het lastig voor u om het bij te betalen bedrag in één keer te betalen? Dan kunt u een betalingsregeling treffen voor het bij te betalen bedrag. Neemt u dan contact op met Domijn via telefoonnummer 0900 - 335 0 335 (gebruikelijke belkosten). U kunt ook maandag tot en met vrijdag langskomen op een van onze kantoren in Enschede, Haaksbergen en Losser.

a a