Lees voor

Bewonerscommissie

U kunt als bewoner lid worden van een bewonerscommissie. Voor ons bent u dan het directe aanspreekpunt als het gaat om de woningen en woonomgeving. Een bewonerscommissie bestaat uit bewoners van een appartementencomplex, een aantal woningen of een hele buurt. Op dit moment overleggen ruim dertig bewonerscommissies regelmatig met Domijn.

Categoriëen

Lost een bewonerscommissie ook individuele problemen van huurders op?

Nee, de bewonerscommissie lost geen individuele problemen van een huurder op. Daarvoor kunt u bij ons terecht.

Waar moet een bewonerscommisse aan voldoen?

Er zijn een aantal voorwaarden:

  • Het woongebouw bestaat uit minimaal 25 woningen.
  • De leden van de bewonerscommissie hebben een huurovereenkomst met ons.
  • Alle medebewoners vinden het goed dat de bewonerscommissie hen gaat vertegenwoordigen.

Wat doet een bewonerscommissie?

De bewonerscommissie denkt actief mee over onderwerpen die gaan over uw woongebouw of de directe omgeving, zoals onderhoud, leefbaarheid, schoonmaak en tuinonderhoud. Daarnaast kan een bewonerscommissie activiteiten organiseren, bijvoorbeeld rondom de burendag of een buurtfeest. Soms verzorgen zij een nieuwsbrief.

Wat is een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een woongebouw waarmee wij overleggen. Zij vertegenwoordigen en komen op voor de algemene belangen van alle huurders in een woongebouw. U kunt als bewoner lid worden van een bewonerscommissie. Voor ons bent u dan het directe aanspreekpunt als het gaat om de woningen en woonomgeving. 

Is Domijn ook aanwezig bij de bijeenkomsten met een bewonerscommissie?

Minstens één keer per jaar overlegt Domijn met de bewonerscommissies. Als er groot onderhoud plaatsvindt, of er wordt iets gereorganiseerd, zullen we natuurlijk vaker overleggen. Er is geen vaste begindatum voor het oprichten van een bewonerscommissie; dit kan op ieder moment.

De onderwerpen waar we het over hebben tijdens bijeenkomsten hebben vooral te maken met leefbaarheid in de wijk, het verbeteren van de woonomgeving en de servicekosten. Als er extra uitleg nodig is over het verhuurbeleid, zullen we daar ook aandacht aan besteden. Uiteindelijk gaat het erom dat we op een informele, prettige manier samenwerken met bewoners en hun commissies.

Hoe kan ik lid worden van de bewonerscommissie?

Voor meer informatie over bewonerscommissies kunt u contact opnemen met één van onze consulenten Wijkbeheer. 

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30u tot 17:00u via 0900 - 335 0 335.

a a