Lees voor

Buurtbemiddeling Haaksbergen

Buurtbemiddeling is een toegankelijke manier om burenruzies op te lossen (of, nog beter: te voorkomen!) Het beste is om eerst samen in gesprek te gaan over het probleem, maar wij begrijpen het als u er alleen niet uitkomt. In dat geval kunt u, als inwoner van Haaksbergen, gebruik maken van Buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling ondersteunt buurtgenoten in Haaksbergen, die ruzie of een conflict hebben, om met elkaar in gesprek te gaan. Op die manier hopen we dat het probleem wordt opgelost en dat u en uw buren weer fijn wonen!

De buurtbemiddelaars die we inzetten, zijn getrainde vrijwilligers, die:

  • naar het verhaal van beide partijen luisteren;
  • geen oordeel geven en neutraal zijn;
  • de partijen begeleiden naar een oplossing.

Uiteraard hebben de buurtbemiddelaars geheimhoudingsplicht. Bovendien is de ondersteuning van de buurtbemiddelaars gratis!

Voor wie is buurtbemiddeling?
Buurtbemiddeling is er voor de inwoners van de gemeente Haaksbergen. Woningcorporaties, de politie en andere organisaties kunnen zelf ook problemen tussen buren aanmelden voor buurtbemiddeling.

U kunt buurtbemiddeling inschakelen wanneer er sprake is van overlast. Dit komt in veel verschillende vormen. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast, stankoverlast, rommel, parkeeroverlast, overlast door dieren, pesterijen, conflicten over erfafscheidingen of overhangende bomen/struiken.

Meer informatie of wilt u zich aanmelden?
U kunt bellen of e-mailen naar de coördinator buurtbemiddeling.
Telefoonnummer: 06 - 14 13 29 47
E-mail: buurtbemiddeling@wijkracht.nl

In onderstaande folder en flyer kunt u verdere informatie vinden met betrekking tot buurtbemiddeling.

a a