Wijkteams

Wij werken samen met verschillende organisaties en instanties om de leefbaarheid in onze buurten en wijken goed en levendig te houden. De organisaties en instanties maken deel uit van Wijkteams. Een Wijkteam houdt zich bezig met het voorkomen en oplossen van problemen, maar ook een betere samenwerking en sfeer in een buurt of wijk.

Categoriëen

Kan ik een sponsorverzoek bij jullie doen?

Op 1 juli 2015 werd de nieuwe Woningwet van kracht. Met de invoering van deze wet mogen wij niet meer sponsoren. We mogen wel 'bijdragen aan leefbaarheid'. Dit betekent dat wij alleen nog bijdragen aan activiteiten van bewoners die zorgen voor verbetering van de woning of de directe omgeving. De buurt-BBQ valt daar helaas niet onder. Wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar info@domijn.nl of bel ons, Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30u tot 17:00u via 0900 - 335 0 335.

Ik moet de meterstanden doorgeven aan mijn energieleverancier, maar ik kan niet bij de meterkast komen. Hoe regel ik dat?

De wijkbeheerder heeft een sleutel van de meterkast. Neem contact met ons op.

Ik wil een sleutelkluisje (laten) ophangen bij de toegangsdeur van mijn woongebouw. Mag dat?

Ja, maar altijd na overleg met de wijkbeheerder. Neem contact met ons op.

De deurmat in ons woongebouw is erg vies/kapot, waar meld ik dit?

U kunt dit gemakkelijk online melden via MijnDomijn. U vind hier de optie ¨overlast melden¨. Heeft u een foto gemaakt? Dan kunt u die bij het formulier toevoegen. 

De ramen van mijn woning/gebouw zijn niet goed gewassen. Wat kan ik doen?

U kunt hiervoor contact opnemen met het schoonmaakbedrijf dat in uw complex schoonmaakt. 

Log in op MijnDomijn om te zien wie er in uw complex verantwoordelijk is voor de schoonmaak. 

Er zit graffiti op mijn huis of in de buurt van mijn huis. Wat nu?

U kunt hier gemakkelijk melding van maken bij Domijn doorgebruik te maken van MijnDomijn. Bij direct regelen vind u ΅Overlast melden΅ gebruik dit formulier om uw klacht te melden. Heeft u foto´s gemaakt? Dan kunt u die in het formulier makkelijk zelf toevoegen. 

Ik ben mijn milieu- of afvalpas kwijt om het restafval in de container te doen.

U kunt bij de gemeente of Twente Milieu een nieuwe pas aanvragen. Een nieuwe pas kost € 10,00. Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie.

Ik wil graag de leefbaarheid van mijn wijk verbeteren. Wat kan ik doen?

Wij gaan graag met u in gesprek over uw idee. Mail ons uw idee via info@domijn.nl, bel naar 0900 - 335 0 335 of kom langs.

Ruimen jullie sneeuw bij ons woongebouw?

Wij ruimen geen sneeuw. Wel verstrekken wij zout en sneeuwschuivers aan vrijwilligers die sneeuw willen ruimen.

Waar vind ik informatie over het afvoeren van afval?

Dat is per gemeente verschillend. Kijkt u op de website van uw gemeente hoe het is geregeld.

Wanneer komen ze ons woongebouw schoonmaken?

Dat kunt u zien op het schoonmaakrooster. Dit rooster hangt in de centrale hal van uw woongebouw.

Wat doen jullie als er spullen op de galerij of in de algemene ruimte staan die er niet horen? Bijvoorbeeld vuilnis of fietsen.

Als bekend is wie de veroorzaker is, dan spreken wij hem of haar daar op aan. De veroorzaker kan het zelf opruimen, of wij doen dat op zijn/haar kosten. Als het niet bekend is wie de veroorzaker is, dan ruimen wij het op, maar dan wordt dit doorberekend in de servicekosten.

Ik maak mij zorgen over de buren, hun woning is ernstig vervuild. Wat kan ik doen?

Iedere gemeente heeft een instantie die zich bezighoudt met ernstig vervuilde woningen. De vervuiling is vaak een signaal van meerdere problemen. Melden kan de bewoner(s) helpen de problemen te doorbreken. U kunt rechtstreeks met de gemeente bellen, of met ons.

Wat kan ik zelf doen tegen overlast?

Ga met uw buren in gesprek! Kies niet voor het moment als u zelf boos bent of als u op dat moment de overlast ervaart, maar kies een rustig moment uit om in gesprek te gaan. Probeer begrip te tonen voor de leefsituatie (een gezin met kinderen maakt over het algemeen meer geluid dan een ouder echtpaar). Af en toe een praatje maken met uw buren kan ook geen kwaad, dat maakt het makkelijker om uw ergernis op een vriendelijke manier te kunnen bespreken.

Komt u er samen niet uit?

Een goed gesprek met uw buren helpt niet altijd. Leg in dat geval de klachten voor aan ons. Wij onderzoeken uw melding en proberen de klachten samen met u en uw buren op te lossen. Wij geven u ook praktische tips die kunnen helpen bij het oplossen van de klachten, en we geven altijd duidelijk aan wat u wel en niet van ons kunt verwachten bij het oplossen van uw klachten. Meldingen behandelen wij altijd zorgvuldig en vertrouwelijk; Wij geven uw naam niet vrij als u overlast meldt.

U kunt een overlastformulier invullen op MijnDomijn, maar u kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar info@domijn.nl of bellen via 0900 – 335 0 335. Of loop gerust binnen bij één van onze kantoren.

Ernstige overlast

Soms zijn de overlast klachten zo ernstig, dat wij samen met u bepalen of we de klacht bij de politie moeten neerleggen. In geval van diefstal, vandalisme en/of geweldsdelicten neemt u altijd zelf direct contact op met de politie!

Wat is een Wijkteam?

Veel mensen hebben problemen op verschillende vlakken, zoals wonen, zorg en hulpverlening, veiligheid, onderwijs, werk en inkomen, en gezondheid en welzijn. Vaak is er geen sprake van problemen op één vlak, maar op meer vlakken tegelijk. Omdat de problemen breed zijn, zijn er verschillende hulp- en dienstverlening instanties bij betrokken. Maar hoe meer partijen zijn betrokken, hoe sneller er langs elkaar wordt gewerkt.

Om te zorgen dat dit niet gebeurt, maken deze partijen deel uit van Wijkteams. Wijkteams houden zich bezig met het voorkomen en oplossen van problemen, maar ook een betere samenwerking en sfeer in een buurt of wijk.

Het kan zijn dat een cliënt ook problemen heeft op het gebied van wonen en huur betalen. In dat geval wordt Domijn betrokken bij de hulpverlening. Wij zijn de tussenschakel tussen de cliënt en het Wijkteam. Ons doel is om het probleem op te lossen binnen de bestaande situatie, zodat mensen in hun eigen huis kunnen blijven wonen!

Wat voor projecten voeren jullie uit voor wijkverbetering?

Wij voeren verschillende projecten uit voor de leefbaarheid. Dit kan gaan om bijvoorbeeld het herinrichten van voortuinen, het opschonen van de wijk en het opknappen van speelplekken voor kinderen.

Een project wordt uitgevoerd als we van onze medewerkers of bewoners uit de wijk klachten of signalen krijgen over de leefbaarheid van de wijk. Samen met de bewonerscommissie en andere partijen kijken we wat er nodig is in de wijk. Vervolgens maken we een plan en samen met bewoners wordt het plan uitgevoerd.

Heeft u een goed idee om de leefbaarheid in uw wijk te verbeteren? Neem contact met ons op!

a a