Lees voor

Wijkverbetering

Wij willen graag dat u woont in een omgeving waar u zich prettig en veilig voelt. Daarom voeren wij voortdurend projecten uit die de leefbaarheid in Enschedese wijken verbeteren!

Categoriëen

Wat is een Wijkteam?

Veel mensen hebben problemen op verschillende vlakken, zoals wonen, zorg en hulpverlening, veiligheid, onderwijs, werk en inkomen, en gezondheid en welzijn. Vaak is er geen sprake van problemen op één vlak, maar op meer vlakken tegelijk. Omdat de problemen breed zijn, zijn er verschillende hulp- en dienstverlening instanties bij betrokken. Maar hoe meer partijen zijn betrokken, hoe sneller er langs elkaar wordt gewerkt.

Om te zorgen dat dit niet gebeurt, maken deze partijen deel uit van Wijkteams. Wijkteams houden zich bezig met het voorkomen en oplossen van problemen, maar ook een betere samenwerking en sfeer in een buurt of wijk.

Het kan zijn dat een cliënt ook problemen heeft op het gebied van wonen en huur betalen. In dat geval wordt Domijn betrokken bij de hulpverlening. Wij zijn de tussenschakel tussen de cliënt en het Wijkteam. Ons doel is om het probleem op te lossen binnen de bestaande situatie, zodat mensen in hun eigen huis kunnen blijven wonen!

Wat voor projecten voeren jullie uit voor wijkverbetering?

Wij voeren verschillende projecten uit voor de leefbaarheid. Dit kan gaan om bijvoorbeeld het herinrichten van voortuinen, het opschonen van de wijk en het opknappen van speelplekken voor kinderen.

Een project wordt uitgevoerd als we van onze medewerkers of bewoners uit de wijk klachten of signalen krijgen over de leefbaarheid van de wijk. Samen met de bewonerscommissie en andere partijen kijken we wat er nodig is in de wijk. Vervolgens maken we een plan en samen met bewoners wordt het plan uitgevoerd.

Heeft u een goed idee om de leefbaarheid in uw wijk te verbeteren? Neem contact met ons op!

a a