Lees voor

Tuinonderhoud

Fijn wonen gaat verder dan een goed onderhoude woning. Verzorgde, goed onderhouden tuinen dragen bij aan een groene en leefbare woonomgeving. En bovendien, meer woonplezier! Het is daarom belangrijk om uw tuin, oprit en/of erfscheiding goed te onderhouden.

Categoriëen

Ik betaal voor groenonderhoud, maar ik ben niet tevreden. Wat kan ik doen?

Meld de klacht direct bij ons en wacht niet tot u de afrekening servicekosten ontvangt. U kunt ons bellen of mailen. Wij gaan dan kijken en lossen het probleem op.

Ik kan mijn tuin niet meer zelf onderhouden. Wat kan ik doen?

Er zijn (vrijwilligers)organisaties die u kunnen helpen met het onderhouden van uw tuin. Neem hiervoor contact op met uw gemeente. Zij kunnen u doorverwijzen naar een organisatie.

Kan iemand mij helpen om mijn tuin te bestraten?

Vraag uw familie, vriendenkring of buren u te helpen met de bestrating. U kunt ook contact opnemen met de gemeente in uw woonplaats. Zij weten of er een (vrijwilligers)organisatie is die u kan helpen. U mag maximaal 80% van uw tuin bestraten.

Mijn buren onderhouden hun tuin niet. Bij wie kan ik dit melden?

Vindt u dat uw buren hun tuin niet goed onderhouden? Spreekt u hier dan eerst zelf uw buren op aan. Doen uw buren hier niets mee? Neem dan contact met ons op.

Wat doen jullie als ik mijn tuin slecht onderhoud?

Dan spreken wij u daar op aan. Wij stellen samen met u een termijn vast waarbinnen u de tuin in orde moet maken.

Wat verwachten jullie van mij voor het onderhoud van mijn tuin?

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van uw voor- en achtertuin, oprit en/of erfafscheiding bij uw huurwoning. Denk hierbij aan snoeien, onkruid verwijderen en grasmaaien. Maar ook het snoeien van bomen en het repareren van een kapotte schutting. Hoe u uw tuin indeelt mag u zelf bepalen, zolang het aangezicht van de tuin netjes is en blijft. We hebben voor u een aantal tips en regels opgesteld.

Regels

In de wet en in onze eigen algemene huurvoorwaarden zijn een aantal uitgangspunten vastgelegd over het onderhouden van uw tuin. Deze punten zijn verdeeld onder verschillende onderwerpen:

Tuin onderhouden

 • Verwijderen van klimop tegen gevels;
 • Verwijderen van hoog onkruid tussen bestrating en in uw tuin;
 • Regelmatig grasmaaien (in de zomer één keer per week);
 • Schoonmaken van de bestrating;
 • Schoonmaken en –houden van uw oprit en tuin (voorbeeld: pas om met het bijvullen van motorolie voor uw auto of motor op de bestrating).

Er is iets kapot in uw tuin

Als er iets kapot is in uw tuin zorgt u ervoor dat dit wordt gerepareerd:

 • Vervangen van scheve, kapotte of slecht onderhouden schuttingen en andere erfafscheidingen;
 • Vervangen van kapotte tegels en straatstenen.

Erfafscheidingen aanbrengen/bijhouden

Voor het aanbrengen en bijhouden van erfafscheidingen, heggen, bomen en struiken zorgt u dat:

 • De erfafscheiding voor uw woning niet hoger is dan 1 meter;
 • De erfafscheiding achter uw woning niet hoger is dan 2 meter;
 • U de erfscheiding(en) buiten maximaal 50 centimeter van de erfgrens plant, tenzij u hierover met uw buren afspraken maak;
 • U bomen buiten 2 meter van de erfgrens plant.

Let op! Als een boom in uw tuin overlast veroorzaakt of schade toebrengt aan uw woning, dan vragen wij aan u om de boom te snoeien of te verwijderen. Of een boom kan blijven staan is afhankelijk van de mate waarin de boom zorgt voor overlast of schade. Ook wordt bij een huuropzegging gekeken of de boom de verhuurbaarheid van de woning aantast. Als dat het geval is, dan moet de vertrekkende huurder de boom verwijderen. Kan de boom blijven staan? Dan neemt de nieuwe huurder de boom en het onderhoud daarvan over.

Erfafscheidingen verwijderen

Beschermde bomen mogen in de meeste gevallen niet worden gekapt. Wilt u wel een boom of meerdere bomen kappen? Daarvoor moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente. Of een boom beschermd is en hoe daarmee omgegaan moet worden, verschilt per gemeente. Op uw verzoek kunnen wij een vergunning voor u aanvragen. De kosten hiervan worden aan u doorberekent.

Opslag en vuilnis

Voor het aangezicht van u woning zorgt u dat:

 • Uw tuin niet dient voor opslag en/of stalling van voertuigen, (brand)gevaarlijke of milieubelastende zaken;
 • Uw tuin geen opslagplek wordt voor vuilniszakken en/of grofvuil.

Tips

 • Verwijder dode planten in uw tuin. Dit zorgt ervoor dat er minder onkruid ontstaat!;
 • Spuit of schrob uw terras regelmatig algenvrij. Dit voorkomt groene tegels;
 • Bedek onkruidvrij gemaakte open grond tussen de planten met een laagje compost. Dan komt het onkruid minder snel terug;
 • Kunt u uw tuin niet onderhouden vanwege persoonlijke of financiële omstandigheden? Dan kunt u gebruik maken van de dienst van Alifa. Onze wijkbeheerder informeert u graag! Neem contact met ons op via 0900 – 335 0 335.

a a