Lees voor

Middeninkomen

Wij bieden goede en sociale huurwoningen aan mensen met een lager inkomen. Maar wij zijn er ook voor mensen met een middeninkomen. Heeft u een gezamenlijk jaarinkomen tussen de € 30.825 en € 45.000 per jaar? En bent u op zoek naar een woning? Dan zijn de woningen met een huurprijs tussen de € 651,03 en € 710,68 misschien iets voor u.

Categoriëen

Ik heb een middeninkomen. Op welke woningen kan ik reageren?

Het grootste gedeelte van ons woningaanbod is voor mensen met een lager inkomen. Hier gaat tenminste 80% van onze woningen naar toe. Dit geldt voor iedere corporatie in Nederland. De overige 20% mogen we aanbieden aan huishoudens met een hoger verzamelinkomen. Wij kiezen ervoor om als bovengrens een verzamelinkomen van € 45.000 te hanteren. Zodat iedereen kans heeft op een fijne en betaalbare woning.

Heeft u een gezamenlijk jaarinkomen tussen de € 30.825 en € 45.000 per jaar? En bent u op zoek naar een woning? Dan zijn de woningen met een huurprijs tussen de €651,03 en € 720,42 misschien iets voor u. Het totale woningaanbod vindt u hier.

Wij bieden ook koopwoningen aan vanaf € 95.000. Kijkt u bij ons aanbod van koopwoningen.

Jullie werken met passend toewijzen, maar mijn inkomen klopt niet (meer). Wat nu?

Vul uw inkomen goed in!

Uw inkomen en de grootte van uw huishouden bepalen dus op welke woningen u kunt reageren. U bent zelf verantwoordelijk voor uw gegevens: controleer dus regelmatig of bijvoorbeeld uw inkomen nog klopt. Log in op MijnDomijn en controleer uw gegevens, dan wordt u niet teleurgesteld. Als u wordt ingeloot voor een woning controleren wij altijd uw gegevens.

Uw juiste verzamelinkomen staat op uw inkomensverklaring van 2017 of 2018. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.

Let op: Naast de regels voor passend toewijzen, bekijken we ook of uw inkomen hoog genoeg is om de totale woonkosten te kunnen betalen. Op basis hiervan kunnen we alsnog besluiten dat u niet in aanmerking komt voor de woning.

Met welk inkomen kom ik in aanmerking voor een woning?

Inkomenseisen: hoe werkt het eigenlijk?

De overheid heeft bepaald dat ten minste 80% van de sociale huurwoningen (met een maximale huurprijs van € 720,42) alleen aangeboden mogen worden aan mensen met een inkomen van maximaal € 36.798,- (prijspeil 2018). De 20% van de overige woningen mogen wij aanbieden aan mensen met een inkomen tussen de € 36.798,- en € 41.056,-, mits we ons aan een aantal voorrangsregels houden.

Binnen die 20% hebben wij nog eens 10% vrije bestedingsruimte, wat betekent dat we zelf de inkomensgrens mogen bepalen. Wij kiezen ervoor om deze vrije ruimte toe te wijzen aan mensen met een maximaal verzamelinkomen van € 45.000,-.

Voor wie geldt passend toewijzen?

Het passend toewijzen geldt voor woningzoekenden met een verzamelinkomen tot € 22.700,- (eenpersoonshuishoudens) of € 30.825,- (meerpersoonshuishoudens). Meer hierover leest u op onze website. Heeft u een hoger verzamelinkomen? Dan gelden de regels voor het passend toewijzen voor u niet. U kunt op alle beschikbare woningen reageren.

Wat betekent passend toewijzen voor mij?

Als u op zoek bent naar een woning, dan komt u niet in aanmerking voor elke huurwoning. Bij het toewijzen van een woning kijken we naar het totale inkomen van alle meeverhuizende personen. Kinderen worden niet meegerekend. Dit noemen wij het gezamelijk verzamelinkomen. We kijken ook naar de grootte vanuw huishouden. Dat zijn alle verhuizende personen, ook kinderen. Dit samen bepaalt op welke woningen u kunt reageren.

Wordt er bij het passend toewijzen gekeken naar de kale huurprijs of de bruto huurprijs?

Wij kijken met passend toewijzen naar de kale huurprijs. Dit wordt ook wel de netto huurprijs genoemd. 

a a