Lees voor

Inkomensverklaring

Als u bij ons een woning wilt huren, dan controleren wij uw inkomen om te zien of u bijvoorbeeld de woning kunt betalen. Op het moment dat u wordt uitgeloot voor een woning levert u uw inkomensverklaring aan, maar ook van uw eventuele partner of medehuurder(s). Het inkomen van kinderen telt niet mee.

Categoriëen

Waar kan ik een Inkomensverklaring opvragen?

U kunt uw inkomensverklaring (IB60) zelf downloaden in Mijn Belastingdienst. U kunt ook een kopie maken van uw definitieve aanslag inkomstenbelasting.

Direct downloaden op de website van de belastingdienst

  • Log in op Mijn Belastingdienst. (hiervoor heeft u DigiD nodig)
  • Klik op 'Mijn gegevens'.
  • Klik op ‘Inkomensverklaring opvragen en geregistreerd inkomen bekijken’.
  • Klik vervolgens op ‘Inkomensverklaring opvragen’ bij het jaar waarvoor u een inkomensverklaring wilt.
  • Er opent een pdf die u kunt opslaan of afdrukken.

Ik heb geen DigiD
U kunt de inkomensverklaring  ook opvragen bij de belastingdienst via het gratis telefoonnummer 0800 - 0543. Houd uw BSN-nummer bij de hand. Dit nummer vindt u op uw rijbewijs of identiteitsbewijs.

Met welk inkomen kom ik in aanmerking voor een woning?

Inkomenseisen: hoe werkt het eigenlijk?

De overheid heeft bepaald dat ten minste 80% van de sociale huurwoningen (met een maximale huurprijs van € 720,42) alleen aangeboden mogen worden aan mensen met een inkomen van maximaal € 36.798,- (prijspeil 2018). De 20% van de overige woningen mogen wij aanbieden aan mensen met een inkomen tussen de € 36.798,- en € 41.056,-, mits we ons aan een aantal voorrangsregels houden.

Binnen die 20% hebben wij nog eens 10% vrije bestedingsruimte, wat betekent dat we zelf de inkomensgrens mogen bepalen. Wij kiezen ervoor om deze vrije ruimte toe te wijzen aan mensen met een maximaal verzamelinkomen van € 45.000,-.

Wat betekent het verzamelinkomen?

Verzamelinkomen is de som van uw belastbare inkomen in box 1, 2 en 3 van de Belastingdienst. Uw verzamelinkomen vindt u op de inkomensverklaring of definitieve aanslag inkomstenbelasting. Voor het gezamenlijk verzamelinkomen telt u de verzamelinkomens van iedereen die met u mee verhuist bij elkaar op. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee, ongeacht hun leeftijd.

Ik heb geen inkomen. Moet ik wel een inkomensverklaring inleveren?

Ja, ook als u geen inkomen heeft, hebben wij een inkomensverklaring van de Belastingdienst van u nodig.

Hoe oud mag de Inkomensverklaring zijn?

Houd er rekening mee dat een inkomensverklaring maximaal twee jaar geldig is. Op dit moment 2019 kunt u alleen nog bij ons huren als u een inkomensverklaring heeft van 2017 of 2018. Eerdere inkomensverklaringen zijn niet meer geldig.

Waarom heb ik een inkomensverklaring nodig?

Om te kunnen reageren als woningzoekende, vragen wij niet langer om uw inkomensverklaring. Voorheen moest u voor uw registratie uw inkomensverklaring uploaden of inleveren. Wanneer hebben wij wel een inkomensverklaring nodig? Alleen als u bent ingeloot voor een woning moet u uw meest recente inkomensverklaring aanleveren.

Tip: U krijgt de inkomensverklaring binnen 5 werkdagen thuis gestuurd. Vraag de inkomensverklaring dus op tijd aan bij de Belastingdienst via 0800 - 0543. U kunt uw inkomensverklaring ook opvragen via mijn.belastingdienst.nl. U kunt de inkomensverklaring bij inloten voor een woning direct aanleveren, en komt niet voor vervelende verrassingen te staan, zoals het te laat aanleveren van de inkomensverklaring.

Wanneer wordt een inkomensverklaring verstrekt?

Er wordt alleen een inkomensverklaring afgegeven als het huishoudinkomen van de huurder boven € 41.056,- ligt.

Wat wordt op de inkomensverklaring vermeld?

Hierop worden de inkomensgroep en het aantal inkomensontvangers van een huishouden vermeld.

Waarvoor mogen jullie de inkomensverklaring gebruiken?

De inkomensverklaring mag gebruikt worden voor het opleggen van een inkomensafhankelijke huurverhoging. Het is niet toegestaan om de informatie ergens anders voor te gebruiken.

Mogen jullie inkomensindicaties vragen voor al jullie woonruimten?

Nee, dat mag alleen voor gereguleerde zelfstandige woningen. Voor woonruimten waarvoor geen inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk is (onzelfstandige woonruimte, woonwagens en standplaatsen, en geliberaliseerde woningen) mag de verhuurder geen inkomensverklaring opvragen.

Ik heb een middeninkomen. Op welke woningen kan ik reageren?

Het grootste gedeelte van ons woningaanbod is voor mensen met een lager inkomen. Hier gaat tenminste 80% van onze woningen naar toe. Dit geldt voor iedere corporatie in Nederland. De overige 20% mogen we aanbieden aan huishoudens met een hoger verzamelinkomen. Wij kiezen ervoor om als bovengrens een verzamelinkomen van € 45.000 te hanteren. Zodat iedereen kans heeft op een fijne en betaalbare woning.

Heeft u een gezamenlijk jaarinkomen tussen de € 30.825 en € 45.000 per jaar? En bent u op zoek naar een woning? Dan zijn de woningen met een huurprijs tussen de €651,03 en € 720,42 misschien iets voor u. Het totale woningaanbod vindt u hier.

Wij bieden ook koopwoningen aan vanaf € 95.000. Kijkt u bij ons aanbod van koopwoningen.

Ik heb een middeninkomen. Kom ik in aanmerking voor een woning onder de huurtoeslaggrens?

U registreert zich als woningzoekende en reageert op woningen die overeenkomen met uw wensen. Als u wordt ingeloot voor deze woning, beoordelen wij op basis van uw financiële situatie, of u binnen de 20% toewijzingen valt. Als dit zo is, kunt u in aanmerking komen voor deze woning.

Als er géén ruimte meer is, dan kan het dus zijn dat u de betreffende woning alsnog niet krijgt toegewezen. Als deze situatie zich bij u voordoet, dan kunt u de volgende keer gewoon weer reageren op een woning en is er een kans dat u de volgende keer bij de loting een woning wel krijgt toegewezen.

Jullie werken met passend toewijzen, maar mijn inkomen klopt niet (meer). Wat nu?

Vul uw inkomen goed in!

Uw inkomen en de grootte van uw huishouden bepalen dus op welke woningen u kunt reageren. U bent zelf verantwoordelijk voor uw gegevens: controleer dus regelmatig of bijvoorbeeld uw inkomen nog klopt. Log in op MijnDomijn en controleer uw gegevens, dan wordt u niet teleurgesteld. Als u wordt ingeloot voor een woning controleren wij altijd uw gegevens.

Uw juiste verzamelinkomen staat op uw inkomensverklaring van 2017 of 2018. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.

Let op: Naast de regels voor passend toewijzen, bekijken we ook of uw inkomen hoog genoeg is om de totale woonkosten te kunnen betalen. Op basis hiervan kunnen we alsnog besluiten dat u niet in aanmerking komt voor de woning.

a a