Zuiderspoorflat Enschede

Terug naar projecten

Zuiderspoorflat Enschede

Domijn besloot in 2012 om, na een zorgvuldige afweging van verschillende scenario’s, de Zuiderspoorflat te slopen. Het complex voldoet volgens Domijn niet meer aan de kwaliteitseisen van deze tijd. De technische staat van de flat laat te wensen over, zo blijven er problemen met koude en tocht die alleen met zeer grote investeringen op te lossen zijn. Maar ook de indeling van de flat zelf, zoals de toegangshal en de trappenhuizen, is qua veiligheid niet optimaal. De flat heeft veel verschillende groottes en typen woningen, sommigen zijn over twee verdiepingen verspreid. Naar verwachting zal de vraag naar appartementen die niet gelijkvloers zijn steeds verder afnemen. Op basis van deze argumenten is Domijn tot het besluit ‘sloop en nieuwbouw’ gekomen. Domijn wil hiermee niet alleen de eigen woningvoorraad verbeteren, maar ook de buurt en de lokale woningmarkt.

Bewonersbijeenkomst

Op 29 juni 2016 informeerde Domijn de bewoners in een bewonersbijeenkomst over de sloop- en nieuwbouwplannen voor de Zuiderspoorflatlocatie. Daarbij is vooral stil gestaan bij wat dit voor de bewoners betekent. Bewoners ontvingen na afloop de belangrijkste informatie op papier mee. Hier leest u onze brochure met daarin veel gestelde vragen.

Spreekuur

Er is een wekelijks spreekuur van Domijn. Het spreekuur is iedere woensdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur. Op het spreekuur kunnen bewoners met al hun vragen over de sloop van de Zuiderspoorflat terecht. Het spreekuur is in het projectkantoor van Domijn in de laagbouw voor de flat aan de Haaksbergerstraat 164.

Hoe informeren wij u verder?

We maken regelmatig een nieuwsbrief voor de bewoners van de Zuiderspoorflat. Deze nieuwsbrieven ontvangen bewoners per post en publiceren wij ook hier. Met deze nieuwsbrieven houden wij bewoners op de hoogte over de stand van zaken.

Sociaal plan

Domijn heeft met de projectcommissie Zuiderspoorflat een sociaal plan afgestemd. Klik hier om het sociaal plan te openen. De bijbehorende bijlagen vindt u hier.


Herwin ter Riet

Domijn maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en uw voorkeuren te onthouden. Lees meer op Domijn.nl/cookies