Samenwerkingsprojecten

Samenwerkingsprojecten

Domijn werkt met verschillende instanties samen om de leefbaarheid in wijken te bevorderen zodat mensen prettig blijven wonen. Sommige van onze huurders hebben problemen op meerdere gebieden: wonen, zorg en hulpverlening, veiligheid, onderwijs, werk en inkomen, gezondheid en welzijn. Vanwege de combinatie van problemen wordt er een intensief beroep gedaan op de hulp- en dienstverlening vanuit verschillende invalshoeken.


Wijkteams: geregisseerde hulpverlening

De afgelopen jaren is in Enschede hard gewerkt aan het tegengaan van versnippering van deze diensten en het verbeteren van de coördinatie. Bestaande overlegvormen zijn sinds 1 januari 2012 samengevoegd in Wijkteams. Als er bij een cliënt ook problemen spelen op het gebied van wonen en huurbetaling, haakt Domijn aan. Ons doel hierbij is om de problemen zoveel mogelijk binnen de bestaande situatie op te lossen, zodat mensen in hun eigen huis kunnen blijven wonen.

Domijn maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en uw voorkeuren te onthouden. Lees meer op Domijn.nl/cookies