Leefbaarheid

Leefbaarheid

Domijn wil graag dat u woont in een prettige omgeving. Daarom voeren wij projecten uit en die de leefbaarheid in wijken verbeteren. Met leefbaarheid bedoelen we de waardering van de omgeving waarin u woont.

   

Samenwerkingsprojecten

Domijn werkt met verschillende instanties samen om de leefbaarheid in wijken te bevorderen zodat u en uw wijkgenoten er prettig kunnen blijven wonen. Sommige van onze huurders hebben problemen op meerdere gebieden: wonen, zorg en hulpverlening, veiligheid, onderwijs, werk en inkomen, gezondheid en welzijn. Is er sprake van een combinatie van problemen, dan doen we een intensief beroep op de hulp- en dienstverlening vanuit verschillende invalshoeken.


Wijkteams: geregisseerde hulpverlening

Deze hulpverlening wordt geregisseerd in Wijkteams . Deze teams richten zich op het voorkomen en oplossen van problemen, een betere samenwerking en sfeer in uw buurt. Een Wijkteam bestaat uit wijkcoaches. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld een maatschappelijk hulpverlener, jeugdzorg, de wijkagent en een financieel adviseur. Heeft u problemen op het gebied van wonen en huurbetaling, dan haakt Domijn aan. Wij zoeken samen met u naar een oplossing. En doen er ons uiterste best voor dat u in uw eigen huis kunt blijven wonen. 


Heeft u ergens ondersteuning bij nodig? Of kent u iemand die ondersteuning nodig heeft? Zoek dan contact met het Wijkteam van uw wijk in Enschede, Haaksbergen of Losser.


Domijn maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website en uw gebruiksgemak te verbeteren. We verzamelen hiermee geen persoonsgegevens, de data is volledig anoniem. Lees meer op Domijn.nl/cookies