Buurtbemiddeling Enschede

Buurtbemiddeling Enschede

Buurtbemiddeling ondersteunt buurtgenoten in Enschede Oost, Enschede Centrum en de wijk Twekkelerveld die een conflict hebben om met elkaar in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen. Daarvoor worden buurtbemiddelaars ingezet. Dit zijn getrainde vrijwilligers, die:

 • naar het verhaal van beide partijen luisteren.
 • geen oordeel geven en neutraal zijn.
 • de partijen begeleiden naar een oplossing.

Uiteraard hebben buurtbemiddelaars geheimhoudingsplicht. Bovendien is de ondersteuning van buurtbemiddelaars gratis!


Voor wie is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is er voor inwoners van Enschede Oost, Enschede Centrum en de wijk Twekkelerveld die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen. Ook organisaties zoals woningcorporaties, politie, wijk- en sociaal werkers kunnen buurtbemiddelaars inschakelen. Buurtbemiddeling kan niet ingeschakeld worden bij conflicten waarbij sprake is van buitensporige agressie, verslaving, psychiatrische problemen of relationele problemen.


Meer informatie of wilt u zich aanmelden?

Wilt u meer informatie over buurtbemiddeling of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Neemt u dan contact op via info@buurtbemiddelingenschede.nl of 06 – 533 47 021. Of kijk op www.buurtbemiddelingenschede.nl.

Op www.problemenmetjeburen.nl vindt u algemene informatie over de tien meest voorkomende burenproblemen en tips.

Veelgestelde vragen over dit onderwerp

Hoe werkt buurtbemiddeling?

 • U neemt contact op met de coördinator buurtbemiddeling en legt kort uit wat er aan de hand is.
 • Als het conflict bemiddelbaar is, schakelt de coördinator twee bemiddelaars in. Als het conflict niet geschikt is voor bemiddeling, kan de coördinator u doorverwijzen naar een andere organisatie.
 • De bemiddelaars nemen contact op met beide partijen om een duidelijk beeld van de situatie te krijgen. Daarna volgt er een bemiddelingsgesprek.
 • De twee bemiddelaars zorgen ervoor dat het gesprek goed verloopt en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt.
 • De bemiddeling wordt afgesloten met (schriftelijke) afspraken.
 • Na enkele weken nemen de bemiddelaars opnieuw contact op met beide gesprekspartners om te vragen of de afspraken worden nagekomen.

Wat zijn de voorwaarden?

Als u gebruik wilt maken van buurtbemiddeling, gelden de volgende voorwaarden:

 • U woont in Enschede Oost, Enschede Centrum of de wijk Twekkelerveld.
 • Beide partijen nemen vrijwillig deel.
 • U bent bereid om met elkaar te praten en wilt hier tijd voor vrijmaken.
 • U bent bereid om na te denken over een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.
 • U bent bereid om zich aan de gezamenlijke oplossing te houden.

Wilt u zelf buurtbemiddelaar worden?

Kunt u:

 • goed luisteren zonder een oordeel te vellen?
 • goed omgaan met emoties?
 • afstand nemen van eigen normen en waarden?
 • zich onpartijdig opstellen?

en wilt u zich inzetten voor anderen?

Dan is vrijwilliger buurtbemiddeling misschien iets voor u! U kunt zich aanmelden via info@buurtbemiddelingenschede.nl of 06 – 533 47 021. Of kijk op www.buurtbemiddelingenschede.nl

Welke partijen werken hierin samen?

De samenwerkende partijen zijn de Gemeente Enschede, Ons Huis, Regiopolitie Twente, De Woonplaats en Domijn. De bijdrage van iedere partij is vastgelegd in een overeenkomst, waarin ook staat dat het project in ieder geval voor de periode van drie jaar uit wordt gevoerd.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe tevreden bent u over de informatie?

Hoe tevreden bent u over de informatie?


Wat mist u of wilt u vragen?

Hoe tevreden bent u over de informatie?


Wat mist u of wilt u vragen?

Domijn maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website en uw gebruiksgemak te verbeteren. We verzamelen hiermee geen persoonsgegevens, de data is volledig anoniem. Lees meer op Domijn.nl/cookies