Energielabel

Energielabel

Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig uw huis is. Bij een nieuw huurcontract krijgt u dit label van ons uitgereikt. De labels lopen van A t/m G. Met het energielabel kunt u snel en gemakkelijk zien of u op een relatief hoge of een lage energierekening kunt rekenen. Met de verwachte stijging van de energiekosten in de komende jaren, kan dit voor u belangrijk zijn om te weten. Bovendien is een energiezuinig huis minder belastend voor het milieu. En stoot u bij de verwarming van uw huis minder CO2 uit.

Label A is het hoogst haalbare label. De woning is dan zeer zuinig met energie, bijvoorbeeld door optimale isolatie van de woning. Dit label is bijna alleen beschikbaar voor duurzaam gebouwde nieuwbouwhuizen.

Label G is het laagste label, de woning is dan niet energiezuinig. Er gaat dan bijvoorbeeld veel energie verloren bij het verwarmen van de woning door de aanwezigheid van enkel glas. Meestal geldt: hoe ouder de woning, hoe lager het label. Een uitgevoerde renovatie kan de energieprestatie behoorlijk verbeteren.

Veelgestelde vragen over dit onderwerp

Hoe kan ik energie in huis besparen?

Lees hier onze tips om energie te besparen!

Hoe ziet het energielabel eruit?

Het energielabel voor woningen is te vergelijken met het energielabel voor auto’s en witgoed. Het label ziet er ook vrijwel hetzelfde uit. Ook qua kleuren: groen staat voor meest energiezuinig en rood voor minst energiezuinig. Verder staat er een cijfer op het label, dit is de energie-index. De energie-index geeft aan hoe zuinig of hoe onzuinig de woning is; hoe lager deze index, hoe beter.


Het label zegt niet direct iets over de energielasten, maar over de mate waarin energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. Een grote woning met label B verbruikt meer dan een kleine woning met label B. Ook speelt mee hoe energiezuinig u als bewoner bent. Op de achterkant van het energielabel staat een overzicht van standaard maatregelen om het huis energiezuiniger te maken. Wij hebben ook wat handige tips voor u op een rij gezet.

Waarom een energielabel?

Met het energielabel wil de overheid mensen stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen voor hun woning. Hoe minder energie er wordt verbruikt, hoe minder afhankelijk Nederland wordt van de inkoop van energie in het buitenland. Alle Europese landen voeren het energielabel in.

Hoe lang is het energielabel geldig?

Het energielabel is tien jaar geldig; daarna moet bij verhuur of verkoop van de woning opnieuw het label aangevraagd worden bij het Ministerie van VROM. Wij zorgen ervoor dat er altijd een actueel label van elke woning is. Bij elke verandering en bij elk groot onderhoud wordt er opnieuw naar het label gekeken.

Wie garandeert mij de kwaliteit van het energielabel?

Alleen gecertificeerde adviseurs mogen het energielabel afgeven. Deze adviseurs staan geregistreerd bij KBI (Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector). Deze organisatie zorgt ervoor dat het label zorgvuldig wordt opgesteld.

Wat kost het energielabel mij?

Niets. Wij stellen het label op en betalen alle kosten die daaraan verbonden zijn.

Wat heb ik als huurder aan het energielabel?

Met het energielabel kunt u snel en gemakkelijk zien of u op een relatief hoge of een lage energierekening kunt rekenen. Met de verwachte stijging van de energiekosten in de komende jaren, kan dit voor u belangrijk zijn om te weten. Bovendien is een energiezuinig huis minder belastend voor het milieu. En stoot u bij de verwarming van uw huis minder CO2 uit.

Naast het label is ook de grootte en de plaats van de woning in een woningrij of flat van invloed op de energierekening. Een grote villa met label A zal waarschijnlijk meer gas verstoken dan een kleine rijtjeswoning met label D. Ook in een flat zal een appartement op de bovenste verdieping of op de hoek, meestal meer energie gebruiken dan een ‘tussenappartement’.

Daarnaast is uw eigen stookgedrag bepalend voor de energierekening. Als u de thermostaat laag zet omdat u weinig thuis bent, betaalt u uiteraard minder voor energie dan wanneer de kachel de hele dag op 20 graden aan staat. Het energielabel gaat uit van een ‘gemiddeld’ gedrag van u als bewoner. Lees hier tips om mee te helpen aan een lagere energierekening.

Het energielabel heeft vooral betrekking op de verwarming van uw woning inclusief het warme water (keuken/douche/bad). Het energielabel zegt maar weinig over uw rekening voor elektriciteit omdat die sterk afhankelijk is van de apparatuur die u koopt (lampen, wasmachine, wasdroger, TV etc.) en hoeveel u die apparaten gebruikt.

Wat betekent het energielabel voor mijn energierekening?

Het energielabel geeft een indruk van de hoogte van uw energierekening: in een huis met een slecht label kunt u ook een hogere energierekening verwachten. Maar dat betekent niet dat een huis met een goed energielabel ook altijd een lage energierekening heeft. Uw energierekening wordt namelijk ook bepaald door de grootte en de plaats van de woning, het aantal mensen dat in uw woning woont, het aantal apparaten dat u gebruikt en de manier waarop u omgaat met energie. Als u niet zuinig met energie omgaat, kunt u zelfs in een huis met een A-label toch een hoge energierekening hebben.

Mijn buurman heeft hetzelfde energielabel als ik, maar toch heeft hij een lagere energierekening. Hoe kan dat?

Het energielabel geeft alleen een indruk van hoe zuinig uw huis is, niet hoe zuinig u zelf bent. Als u bijvoorbeeld veel elektrische apparaten in huis hebt, of met meer mensen woont, is uw energieverbruik hoger. Ook kleine dingen kunnen uw energieverbruik al beïnvloeden, zoals apparaten die op stand-by staan of lampen die constant aan blijven. Daarnaast kan het zijn dat zijn woning toch anders is dan de uwe: iets kleiner, of een tussenwoning, terwijl u een hoek- of dakwoning heeft.

Mijn buurman woont in hetzelfde appartementencomplex als ik, maar toch heeft hij een ander label. Hoe kan dat?

Het energielabel van uw woning wordt bepaald aan de hand van een aantal kenmerken van het gebouw. Eén van deze kenmerken is de mate waarin uw woning in contact staat met de bodem en buitenlucht: een appartement dat tussen andere appartementen in zit, heeft bijvoorbeeld minder warmteverlies dan een appartement op de bovenste verdieping aan de buitenzijde van het complex.

Wat doet Domijn met het energielabel van mijn woning?

Wij kunnen met behulp van de gegevens van het energielabel een goede keuze maken voor verbetermaatregelen op het gebied van energieverbruik. Wij werken hard aan het verbeteren van de woningen, bijvoorbeeld door bij renovatie maatregelen toe te passen die de woning energiezuiniger te maken. In de meeste gevallen betekent dit ook dat de woning een ander (beter) energielabel krijgt. Dit kan wel betekenen dat er, in overleg, een huurverhoging voor gevraagd wordt.

Helpt energiebesparing echt tegen klimaatverandering?

Ja. Bij de verbranding van brandstoffen zoals olie en gas komt het broeikasgas CO2 vrij. Tegenwoordig is het algemeen bewezen dat dit mede verantwoordelijk is voor de klimaatverandering op onze aarde. De Nederlandse woningen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 30% van het landelijke energiegebruik. Een besparing hier kan dus veel betekenen.

Wat bedoelen ze precies met duurzame energie?

Verreweg de meeste energie die we nu in Nederland gebruiken is zogenaamde fossiele energie. Voor onze verwarming en voor elektriciteitsopwekking gebruiken we gas, olie en/of steenkool. Het nadeel van fossiele bandstoffen is dat ze én een keer opraken én dat er bij verbranding allerlei nadelige stoffen vrijkomen zoals CO2. Kortom: deze energie is niet duurzaam. Duurzame energie daarentegen is energie die geen nadelige gevolgen heeft voor mens en milieu. Zonne-energie, wind, en waterkracht zijn echte duurzame bronnen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe tevreden bent u over de informatie?

Hoe tevreden bent u over de informatie?


Wat mist u of wilt u vragen?

Hoe tevreden bent u over de informatie?


Wat mist u of wilt u vragen?

Domijn maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website en uw gebruiksgemak te verbeteren. We verzamelen hiermee geen persoonsgegevens, de data is volledig anoniem. Lees meer op Domijn.nl/cookies