Huurcontract wijzigen

Huurcontract wijzigen

Is uw woonsituatie veranderd, of gaat deze veranderen? U kunt via MijnDomijn in de meeste gevallen zelf uw contract aanpassen:

  • Naamswijziging
  • Aanvraag verhuurdersverklaring
  • Aanvraag medehuurderschap
  • Afstandsverklaring voor de vertrekkende huurder
  • Afstandsverklaring in verband met overlijden
  • Aanvraag huisbewaring
  • Aanvraag woningruil

Veelgestelde vragen over dit onderwerp

Ik wil mijn contract opzeggen, maar ik ben medehuurder. Hoe doe ik dit?

Als alleen u van het contract af wilt, dan kunt u een afstandsverklaring invullen. In dat geval halen wij u als huurder van het contract af. Wilt u de huur van de woning opzeggen? Dan moet niet alleen u, maar ook de andere persoon op het contract de huur opzeggen. 

Ik wil de huur graag persoonlijk opzeggen. Kan dat?

Jazeker. U kunt tijdens kantooruren langskomen op ons kantoor om uw huur op te zeggen. Ons kantoor in Enschede is iedere werkdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur voor afspraken en vrije inloop, onze kantoren in Haaksbergen en Losser van 8.30 tot 17.00 uur. Als u zonder afspraak binnenloopt, hou er dan rekening mee dat het kan zijn dat u iets langer moet wachten óf maak direct een afspraak. Bent u niet in staat om bij ons langs te komen? Onze collega’s kunnen ook bij u langskomen tussen 11.00 en 19.30 uur om u verder te helpen. Maak hiervoor een afspraak.

Als u met meerdere mensen op het huurcontract staat, is het belangrijk dat u allemaal meekomt. Belangrijk: neem uw legitimatiebewijs mee! U kunt ook altijd de huur online opzeggen via MijnDomijn.

Wanneer kan ik mijn huur opzeggen?

Op iedere dag van de maand kunt u de huur opzeggen. We hanteren wel een opzegtermijn van één maand. Als de einddatum van het contract op een vrijdag, in het weekend of op een feestdag valt, wordt deze automatisch verschoven naar de eerstvolgende werkdag. U kunt uw huur opzeggen door in te loggen in MijnDomijn.

Wat is een verhuurdersverklaring?

Een verhuurdersverklaring is een soort bewijs van goed gedrag. Op de verhuurdersverklaring staat onder andere vermeld of u altijd de huur op tijd heeft betaald en of u overlast veroorzaakt heeft. Heeft u in het verleden bij een andere verhuurder gehuurd, maar gaat u nu huren bij Domijn? Als u in de afgelopen vijf jaar een woning heeft gehuurd bij een andere verhuurder dan Domijn, dan vragen wij om de verhuurdersverklaring(en) van deze vorige verhuurder(s). De verklaring(en) moet(en) positief zijn. Gaat u huren bij een andere verhuurder? Op MijnDomijn kunt u een verhuurdersverklaring van Domijn aanvragen.

Deze ontvangt u vervolgens binnen 2 werkdagen per post, tenzij u hem liever per e-mail wilt ontvangen. De verhuurdersverklaring liever persoonlijk ophalen? Dat kan ook! Vergeet dan niet om uw legitimatiebewijs mee te nemen naar ons kantoor.

Ons kantoor in Enschede is iedere werkdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur voor afspraken en vrije inloop, onze kantoren in Haaksbergen en Losser van 8.30 tot 17.00 uur. Als u zonder afspraak binnenloopt, hou er dan rekening mee dat het kan zijn dat u iets langer moet wachten óf maak direct een afspraak. Vergeet u niet uw legitimatiebewijs mee te nemen?

Wat is medehuurderschap?

Medehuurderschap betekent dat u samen met een andere huurder op het contract staat. U bent automatisch medehuurder als u bent getrouwd of geregistreerd partnerschap heeft met de hoofdhuurder, zolang u natuurlijk in dezelfde woning woont. Stel dat de hoofdhuurder vertrekt, dan wordt u als medehuurder automatisch de huurder.

Andere huisgenoten, zoals partners die samenwonen maar niet zijn getrouwd of geregistreerd partnerschap hebben, zijn niet automatisch medehuurder. Als iemand dan medehuurderschap wil aanvragen, kan dat alleen als diegene minstens 2 jaar lang staat ingeschreven bij de gemeente op dat adres. Woont de huisgenoot korter dan 2 jaar op het adres? Dan kan diegene geen medehuurder worden. Pas vanaf 2 jaar.

Wat is een afstandsverklaring?

Met een afstandsverklaring neemt u afstand van het huurcontract. Dit betekent dat u niet langer op het contract wil staan. In dat geval halen wij u als huurder van het contract af. Is de (mede)huurder overleden, maar blijft er een huurder achter? In dat geval kan er ook een afstandsverklaring voor de overledene worden aangevraagd. In dat geval halen wij de overledene van het contract af.

Wat is huisbewaring?

Huisbewaring betekent letterlijk dat iemand anders op uw woning past. Dit is een tijdelijke situatie, bijvoorbeeld als iemand u tijdelijk in het buitenland gaat wonen. U kunt huisbewaring aanvragen als u minstens drie maanden tot maximaal één jaar in het buitenland woont voor werk of studie, als u vanwege uw gezondheid geen gebruik van de woning kan maken, vanwege een reis, of als u in een justitiële opvanginrichting of detentie beland. De periode kan met maximaal één jaar worden verlengd.

Wat is woningruil?

Als minstens 2 partijen hun huurwoning verlaten om de woning van de ander te betrekken, heet dit woningruil. Wanneer u uw woning wilt ruilen, dan moet u zelf een geschikte huurder zoeken om mee te ruilen. Hier zitten wel voorwaarden aan verbonden.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe tevreden bent u over de informatie?

Hoe tevreden bent u over de informatie?


Wat mist u of wilt u vragen?

Hoe tevreden bent u over de informatie?


Wat mist u of wilt u vragen?

Domijn maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website en uw gebruiksgemak te verbeteren. We verzamelen hiermee geen persoonsgegevens, de data is volledig anoniem. Lees meer op Domijn.nl/cookies