Huurprijs

Huurprijs

U betaalt elke maand een huurprijs aan Domijn. Wat verstaan wij onder de huurprijs? Hoe wordt deze vastgesteld en welke factoren spelen daarbij een rol? Op mijn.domijn.nl kunt u de samenstelling van uw huurprijs bekijken.


De bruto huur

De huurprijs die u maandelijks betaalt is een bruto huur. De bruto huur bestaat uit de netto huur plus de servicekosten en de eventuele stookkosten en overige kosten.


De kale huur

De kale huur wordt ook wel ‘netto huur’ genoemd. Deze kale huur betaalt u voor de woning.


De servicekosten

Onder servicekosten verstaan wij alle kosten die u betaalt voor diensten die Domijn in uw complex uitvoert of kosten die in uw complex door Domijn worden gemaakt. Denkt u hierbij aan schoonmaakkosten en energiekosten van de lift en de gemeenschappelijke ruimten. Of aan de kosten voor het tuinonderhoud of voor de complexbeheerder. Maar ook eventuele stookkosten vallen onder de servicekosten.

U betaalt elke maand een voorschot op de servicekosten. Aan het eind van het jaar bekijkt Domijn of u te veel of te weinig heeft betaald. Als u te veel heeft betaald, krijgt u het te veel betaalde bedrag terug. Als u te weinig heeft betaald, moet u bijbetalen.

Veelgestelde vragen over dit onderwerp

Wat is de rekenhuur?

De rekenhuur is het bedrag waarover u huurtoeslag kunt aanvragen bij de Belastingdienst.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe tevreden bent u over de informatie?

Hoe tevreden bent u over de informatie?


Wat mist u of wilt u vragen?

Hoe tevreden bent u over de informatie?


Wat mist u of wilt u vragen?

Domijn maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website en uw gebruiksgemak te verbeteren. We verzamelen hiermee geen persoonsgegevens, de data is volledig anoniem. Lees meer op Domijn.nl/cookies