Maatschappelijke verantwoording en beïnvloeding beleid

Maatschappelijke verantwoording en beïnvloeding beleid

Domijn vindt het belangrijk om stakeholders te betrekken bij de totstandkoming van beleid en projecten. In het Strategisch Plan 2016-2020 heeft Domijn de visie op haar maatschappelijke positie neergelegd. Dit is het uitgangspunt bij de bepaling van het beleid.

Per project of beleidsthema wordt bekeken welke stakeholders betrokken worden en welke mate van invloed zij krijgen. Hoe de afweging plaats vindt wie wanneer stakeholder is en hoe Domijn deze wil betrekken bij haar beleid, staan beschreven in de notitie stakeholdersbeleid. Concrete uitwerking van deze notitie houdt in dat de RvC gesprekken aangaat met verschillende stakeholders. Op basis van deze gesprekken worden adviezen verzameld voor het te voeren beleid van Domijn.


Maatschappelijke prestaties

Sinds 1 januari 2007 is iedere corporatie volgens de Aedescode verplicht om één keer per vier jaar een visitatie uit te laten voeren. Er wordt dan een onafhankelijk oordeel gevormd over de maatschappelijke prestaties. Voor Domijn is de visitatie een lerend instrument waar verbeteren centraal staat. Hier leest u meer over visitatie.

Gerelateerde documenten en brochures

Veelgestelde vragen over dit onderwerp

Wat is de Aedes Code?

Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. Deze vereniging maakt zich sterk voor de condities waaronder woningcorporaties hun werk kunnen doen. Met het lidmaatschap van Aedes onderschrijven we ook de Aedescode. In deze code laten corporaties zien waarvoor zij staan, waarop zij zijn aan te spreken, dat zij kwaliteit bieden en zich willen verantwoorden naar hun omgeving. Download de AedesCode.

Wat is de Governance Code voor woningcorporaties?

Binnen de organisatie wordt gewerkt volgens de principes van de Governance code Woningcorporaties van 2011. Hierin staan de normen van goed bestuur en overzicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Download de volledige Governance Code.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe tevreden bent u over de informatie?

Hoe tevreden bent u over de informatie?


Wat mist u of wilt u vragen?

Hoe tevreden bent u over de informatie?


Wat mist u of wilt u vragen?

Domijn maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website en uw gebruiksgemak te verbeteren. We verzamelen hiermee geen persoonsgegevens, de data is volledig anoniem. Lees meer op Domijn.nl/cookies