Organisatie

Organisatie

De organisatie van Domijn bestaat uit de Raad van Commissarissen, de directie en verschillende ondersteunende afdelingen. Domijn is lid van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland en werkt volgens de principes van de Governance code Woningcorporaties van 2011.


Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken bij Domijn en de met haar verbonden ondernemingen. De Raad is zo samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en elk deelbelang, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren. Meer informatie vindt u hier.


Bestuur

Het bestuur richt zijn taken op de volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstelling van Domijn en de met Domijn verbonden ondernemingen. Daarbij houdt het bestuur rekening met iedereen die bij Domijn betrokken is. In de statuten van Domijn staat wat de taken van het bestuur zijn. Die taken zijn verder uitgewerkt in het directiestatuut van Domijn. Het bestuur legt verantwoording af bij de Raad van Commissarissen. Meer informatie vindt u hier.

Veelgestelde vragen over dit onderwerp

Wat is de AedesCode?

Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. Deze vereniging maakt zich sterk voor de condities waaronder woningcorporaties hun werk kunnen doen. Met het lidmaatschap van Aedes onderschrijven we ook de AedesCode. In deze code laten corporaties zien waarvoor zij staan, waarop zij zijn aan te spreken, dat zij kwaliteit bieden en zich willen verantwoorden naar hun omgeving. Download de AedesCode.

Wat is de Governance Code voor woningcorporaties?

Binnen de organisatie wordt gewerkt volgens de principes van de Governance Code Woningcorporaties van 2011. Hierin staan de normen van goed bestuur en overzicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Download de volledige Governance Code.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe tevreden bent u over de informatie?

Hoe tevreden bent u over de informatie?


Wat mist u of wilt u vragen?

Hoe tevreden bent u over de informatie?


Wat mist u of wilt u vragen?

Domijn maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website en uw gebruiksgemak te verbeteren. We verzamelen hiermee geen persoonsgegevens, de data is volledig anoniem. Lees meer op Domijn.nl/cookies