Strategisch plan

Strategisch plan

In het Strategisch Plan 2012-2016 heeft Domijn de visie op haar maatschappelijke positie vastgelegd. Dit is het uitgangspunt bij de bepaling van het beleid. Het Strategisch Plan is vertaald in concrete doelstellingen die richting geven aan de ontwikkeling van de organisatie en de activiteiten die Domijn ontplooit.

Domijn vindt het belangrijk om belanghouders te betrekken bij de totstandkoming van beleid en projecten. Per project of beleidsthema wordt bekeken welke belanghouders betrokken worden en welke mate van invloed zij krijgen.

Het afwegingskader om te bepalen wie in welke situatie stakeholders zijn en hoe Domijn de betreffende stakeholders wil betrekken bij haar beleid, zijn in de notitie stakeholdersbeleid (2010) uitgewerkt. Concrete uitwerking van deze notitie houdt in dat de RvC gesprekken aangaat met verschillende stakeholders. Op basis van deze gesprekken worden adviezen verzameld voor het te voeren beleid van Domijn.

Gerelateerde documenten en brochures

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe tevreden bent u over de informatie?

Hoe tevreden bent u over de informatie?


Wat mist u of wilt u vragen?

Hoe tevreden bent u over de informatie?


Wat mist u of wilt u vragen?

Domijn maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en uw voorkeuren te onthouden. Lees meer op Domijn.nl/cookies