Strategisch plan

Strategisch plan

In het Strategisch Plan 2016-2020 staat de vertaling van de collectieve ambitie naar de vastgoedportefeuille van Domijn vastgelegd. Deze spreekt zich zowel uit over de bestaande vastgoedportefeuille (beheeropgave) als het aanpassen hiervan (tranformatieopgave). Het Strategisch Plan is vertaald in concrete doelstellingen die richting geven aan de ontwikkeling van de organisatie en de activiteiten die Domijn ontplooit.

Geheel in lijn met het Strategisch Plan 2009-2012 en de doorontwikkeling hiervan voor de periode 2012-2016, is de strekking van het Strategisch Plan 2016-2020:

"Domijn heeft en continueert haar focus op kwalitatieve en financiële waardecreatie van de bestaande voorraad. Domijn hanteert hierbij een integrale benadering van haar vastgoedportefeuille en een integrale (gebiedsgerichte) aanpak om nieuwbouw hierbij - als meerwaarde - in te zetten".

Gerelateerde documenten en brochures

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe tevreden bent u over de informatie?

Hoe tevreden bent u over de informatie?


Wat mist u of wilt u vragen?

Hoe tevreden bent u over de informatie?


Wat mist u of wilt u vragen?

Domijn maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website en uw gebruiksgemak te verbeteren. We verzamelen hiermee geen persoonsgegevens, de data is volledig anoniem. Lees meer op Domijn.nl/cookies