Tuinonderhoud

Tuinonderhoud

Fijn wonen gaat verder dan een goed onderhouden woning. Verzorgde, goed onderhouden tuinen dragen bij aan een groene en leefbare woonomgeving. En bovenal, meer woonplezier! Bij achterstallig onderhoud kan de tuin een ergernis worden, zeker voor omwonenden. Daarom gelden er regels en richtlijnen voor hoe u als huurder omgaat met uw tuin en/of oprit en erfscheiding.

Wat verwachten wij van u?
U bent verantwoordelijk voor het onderhouden van de voor- en/of achtertuin, oprit en/of erfafscheiding bij uw huurwoning. Dit onderhoud bestaat zoal uit snoeien, onkruid verwijderen en grasmaaien. De indeling van uw tuin kunt u zelf bepalen. Wij vinden het belangrijk dat het aangezicht van de tuin netjes blijft.

Wat zijn de regels?
In de wet en in onze algemene huurvoorwaarden is een aantal uitgangspunten vastgelegd over het onderhouden van uw tuin. Wij leggen u de regels uit.

Uw tuin onderhouden
Om uw tuin netjes te houden, onderhoudt u deze regelmatig. Dat betekent dat u:
- Klimop tegen gevels verwijdert.
- Hoog onkruid tussen bestrating en in de tuin verwijdert.
- Regelmatig uw gras maait (in de zomer 1 x keer per week) of uw bestrating schoonmaakt.
- Uw oprit en tuin schoonhoudt (voorbeeld: pas op met het bijvullen van motorolie op uw auto of motor).

Er is iets stuk in uw tuin
Voor de veiligheid van u en uw medebewoners, maakt u uw tuin in orde als iets stuk is. Dat betekent dat u:
- Scheve, kapotte of slecht onderhouden schuttingen en andere erfscheidingen vervangt.
- Kapotte tegels en straatstenen vervangt.

Opslag en vuilnis
Voor het aangezicht van uw woning, zorg u dat:
- Uw tuin niet dient voor opslag en/of stalling van voertuigen, (brand)gevaarlijke of milieubelastende zaken.
- Uw tuin geen opslagplek wordt voor vuilniszakken en grofvuil.

Erfafscheidingen aanbrengen of bijhouden
Voor het aanbrengen en bijhouden van erfscheidingen, heggen, bomen en struiken zorgt u dat:
- De erfscheiding voor uw woning niet hoger is dan 1 meter.
- De erfscheiding achter uw woning niet hoger is dan 2 meter.
- U de erfscheidingen buiten maximaal 50 centimeter van de erfgrens plant, tenzij u hierover met uw buren afspraken maakt.
- U bomen buiten 2 meter van de erfgrens plant.

Let op!
Als een boom in uw tuin overlast veroorzaakt of schade aan de woning toebrengt, dan vragen wij u om deze te snoeien of te verwijderen. Of een boom kan blijven staan, is afhankelijk van de mate waarin de boom zorgt voor overlast of schade aan de woning. Daarnaast wordt bij een huuropzegging gekeken of de boom de verhuurbaarheid aantast. Is dit het geval? Dan moet de vertrekkende huurder de boom verwijderen. Kan de boom blijven staan? Dan neemt de nieuwe huurder de boom en het onderhoud over.

Erfafscheidingen verwijderen
Beschermde bomen mogen in de meeste gevallen niet worden gekapt. Wilt u wel een boom of bomen kappen, dan vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Of een boom beschermd is en hoe daarmee omgegaan moet worden, verschilt per gemeente en kunt u bij de betreffende gemeente navragen. Op uw verzoek kunnen wij een kapvergunning voor u aanvragen. De kosten hiervan worden aan u doorberekent.

Tuintips!
Tot slot geven wij u nog enkele tips! Zo houdt u uw tuin netjes en mooi!
- Verwijder dode planten. Dit zorgt ervoor dat er minder onkruid ontstaat.
- Spuit of schrob uw terras regelmatig algenvrij. Zo voorkomt u groene tegels.
- Bedek onkruidvrij gemaakte open grond tussen de planten met een laagje compost. Dat scheelt een hoop wiedwerk.
- Kunt u uw tuin niet onderhouden vanwege persoonlijke of financiële omstandigheden? Dan kunt u gebruik maken van de diensten van Alifa. Onze wijkbeheerder informeert u graag!

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe tevreden bent u over de informatie?

Hoe tevreden bent u over de informatie?


Wat mist u of wilt u vragen?

Hoe tevreden bent u over de informatie?


Wat mist u of wilt u vragen?

Domijn maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website en uw gebruiksgemak te verbeteren. We verzamelen hiermee geen persoonsgegevens, de data is volledig anoniem. Lees meer op Domijn.nl/cookies