Visitatie

Visitatie

Sinds 1 januari 2007 is iedere corporatie volgens de AedesCode verplicht om één keer per vier jaar een visitatie uit te laten voeren. Een visitatie is voor een woningcorporatie een leermoment. Er wordt dan een onafhankelijk oordeel gevormd over de prestaties van Domijn.

Hier leest u de bestuursreactie op het laatste visitatierapport.

Gerelateerde documenten en brochures

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe tevreden bent u over de informatie?

Hoe tevreden bent u over de informatie?


Wat mist u of wilt u vragen?

Hoe tevreden bent u over de informatie?


Wat mist u of wilt u vragen?

Domijn maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website en uw gebruiksgemak te verbeteren. We verzamelen hiermee geen persoonsgegevens, de data is volledig anoniem. Lees meer op Domijn.nl/cookies