Wijkteams

Wijkteams

Domijn werkt met verschillende instanties samen om de leefbaarheid in wijken te bevorderen.


Wijkteams: geregisseerde hulpverlening

Sommige mensen in Enschede hebben problemen op meerdere gebieden: wonen, zorg en hulpverlening, veiligheid, onderwijs, werk en inkomen, gezondheid en welzijn. Vanwege de combinatie van problemen wordt er een intensief beroep gedaan op de hulp- en dienstverlening vanuit verschillende invalshoeken. Om dit goed op te vangen maken al deze hulpinstanties deel uit van Wijkteams. Deze teams richten zich op het voorkomen en oplossen van problemen, een betere samenwerking en sfeer in een buurt.

Als er bij een cliënt ook problemen spelen op het gebied van wonen en huurbetaling, wordt Domijn betrokken bij de hulpverlening. Wij hebben dan contact met het wijkteam. Ons doel hierbij is om de problemen zoveel mogelijk binnen de bestaande situatie op te lossen, zodat mensen in hun eigen huis kunnen blijven wonen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Hoe tevreden bent u over de informatie?

Hoe tevreden bent u over de informatie?


Wat mist u of wilt u vragen?

Hoe tevreden bent u over de informatie?


Wat mist u of wilt u vragen?

Domijn maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website en uw gebruiksgemak te verbeteren. We verzamelen hiermee geen persoonsgegevens, de data is volledig anoniem. Lees meer op Domijn.nl/cookies