22
mrt.

Voorwoord Wilma

‘Met Mekaar’, onze nieuwe digitale nieuwsbrief, speciaal voor jou! Vier keer per jaar zoomen we ‘Met Mekaar’ in, hoe we met elkaar onze doelen helpen verwezenlijken. Voor én samen met onze huurders.

Ons 100-jarig bestaan is natuurlijk een mooi moment om ‘Met Mekaar’ te presenteren. Zo vertellen we je deze editie graag over onze verduurzaming van de afgelopen 100 jaar. We blikken via een aantal voorbeelden in Enschede, Losser en Haaksbergen terug op ‘100 jaar Groen Doen’. Goed om eens stil te staan bij wat we al bereikt hebben.

Natuurlijk is het jullie niet ontgaan dat de opgaven binnen de woningmarkt groot zijn. Daarom is samenwerking binnen de sector zo essentieel. Dit keer laten we zien hoe we samen met Dura Vermeer aan betaalbare, passende en duurzame woningen werken.

Het sociaal domein waarbinnen ook de sociale woningbouw valt, is enorm in beweging. Door van alles, maar zeker ook door de decentralisatie van taken en daarna door passend toewijzen (mensen moeten passend bij hun inkomen huren) én de schaarste op de woningmarkt.  WoonStAP is een aanpak die voor zowel de huurder als de betrokken partijen in de hele keten vruchten afwerpt. En van terugval is nauwelijks sprake. Dat maakt ons allemaal heel blij. Helemaal goed om te zien dat we in dit in Twente overal zo doen.

Kortom, onze branche is zo in beweging dat we graag deze informatie vier keer per jaar met jullie delen. En dat leidt vast weer tot nieuwe of andere samenwerkingskansen.

Reacties? Ideeën? Graag! Ik wens je veel leesplezier!

Wilma van Ingen

a a