Nieuws

23
apr.
Terug naar het overzicht

Huurders met lage inkomens krijgen minimale huurverhoging

Om woningen betaalbaar te houden, passen wij voor 95% voor onze huurders de huur dit jaar alleen aan met inflatie. Wij verhogen de huren daarmee fors minder dan het kabinet mogelijk maakt. Huurders die een hoger inkomen hebben, maar in verhouding wel in een goedkope woning wonen, krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging. Hiermee willen we scheefwonen tegengaan. Dat betekent dat de huurprijs niet past bij het inkomen van de huurder.

Woningen betaalbaar houden
Lucas Fransen, manager Wonen bij Domijn: “Wij willen zorgen dat onze woningen betaalbaar blijven voor huurders met een lager inkomen. We horen steeds vaker van onze huurders dat ze moeite hebben om rond te komen, met de al maar stijgende lasten. Daarom verhogen we de huur alleen met 1,4% inflatie. Daarmee wijken wij dus sterk af van de maximale verhoging van 3,9%.”

Maximale huurverhoging voor hogere inkomens
Huurders met hogere inkomens krijgen een maximale huurverhoging. “Huurders met een inkomen hoger dan € 41.056 huren in verhouding tot de huurders met een lager inkomen bij ons een woning met een te goedkope huurprijs. Omdat we zoeken naar een goede balans tussen inkomen en huurprijs, geven we deze groep een huurverhoging van 5,4%. Dit percentage is door het ministerie bepaald.

Uitzonderingen op de regels
Er bestaan enkele uitzonderingen op de regels. Een ervan is de groep mensen met een inkomen hoger dan € 41.056 en met een hogere huurprijs. Lucas: “We vinden dat deze woningen wél geschikt zijn voor de groep middeninkomens. Ook omdat zij door het minimale aanbod op de huizenmarkt vaak tussen wal en schip vallen. Daarom krijgen zij ook maar een verhoging van 1,4 %.” Voor sloopwoningen, garages en vrije-sector woningen gelden ook andere (vooraf vastgelegde) afspraken en dus andere percentages.

Persoonlijk bericht
Alle huurders van Domijn krijgen eind april een persoonlijke brief met de voor hen geldende huurverhoging. 

Domijn maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website en uw gebruiksgemak te verbeteren. We verzamelen hiermee geen persoonsgegevens, de data is volledig anoniem. Lees meer op Domijn.nl/cookies