Nieuws

30
jan.
Terug naar het overzicht

Prestatie- en samenwerkingsafspraken Haaksbergen getekend

De samenwerkings- en prestatieafspraken voor 2019 zijn getekend! Het doel van deze gezamenlijke afspraken is zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de bewoners. Wij (Domijn, gemeente Haaksbergen en de Huurdersvereniging Haaksbergen) schakelen elkaars expertise in om de huurders in Haaksbergen een goed thuis te bieden.

Gemeente, woningcorporatie en huurdersvereniging vinden dat er voldoende betaalbare, beschikbare en kwalitatief goede woningen in Haaksbergen moeten zijn. Woningen die passen bij de portemonnee van de bewoners. En er moet een match zijn tussen het huidige aanbod van Domijn en de wensen vanuit de woningzoekenden. In de prestatieafspraken zijn onder meer die zaken geregeld, maar zijn ook afspraken gemaakt op welke manier er de komende periode gewerkt wordt aan leef-baarheid en duurzaamheid in de wijken.

Kortere lijntjes
De Noaberpoort ondersteunt bewoners op het gebied van welzijn, zorg, opgroeien, opvoeden, werk en inkomen. Woningcorporatie Domijn en de Noaberpoort gaan intensiever samenwerken, waardoor de lijntjes nog korter zijn. Daardoor kan er voor bewoners sneller geschakeld worden.

Op naar een gasloos 2050
Op het gebied van duurzaamheid ligt er een behoorlijke opgave. De gemeente Haaksbergen en Domijn trekken samen op bij de uitwerking van een zogeheten warmteplan. Hierin spreken de partijen af hoe ze stappen gaan zetten om bestaande wijken voor te bereiden op warmte en energie zonder aardgas.

Domijn maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website en uw gebruiksgemak te verbeteren. We verzamelen hiermee geen persoonsgegevens, de data is volledig anoniem. Lees meer op Domijn.nl/cookies