Nieuws

12
mrt.
Terug naar het overzicht

Prestatieafspraken Gemeente Losser 2018

Woningcorporatie Domijn, de gemeente Losser en Huurdersbelangenvereniging Losser hebben de prestatieafspraken voor 2018 getekend. Het doel van de afspraken is om samen meer te kunnen betekenen voor de inwoners en huurders van Losser, en om burgers en huurders een goed thuis te bieden in een energierijke en gezonde wijk. In de prestatieafspraken worden thema's vastgelegd met doelstellingen.


(T)huis in Losser

Domijn, de gemeente en de huurdersvereniging vinden dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar moeten zijn in Losser. Deze huurwoningen moeten passen bij de portemonnee van de bewoners, waarbij de totale woonlasten betaalbaar zijn en bewoners blijvend de woonlasten goed kunnen dragen. Om dit te realiseren zorgen de gemeente, Huurdersbelangenvereniging Losser en woningcorporatie Domijn voor voorlichtingen en (schuld)hulpverlening waar nodig. Hiermee worden huurachterstanden en mogelijke huisuitzettingen voorkomen.

Een andere doelstelling binnen het thema (T)huis in Losser is: 'Iedereen hoort erbij'. Iedereen is welkom en er wordt samen gezocht naar een passende plek. Begeleiding komt alleen in beeld als hierom gevraagd wordt of als dit nodig is.

Iedereen moet zich happy kunnen voelen in de buurt en de wijk. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat bewoners zich veilig voelen. Samen wordt gekeken welke buurten en wijken extra aandacht verdienen.


Duurzaamheid

Om bij te dragen aan de betaalbaarheid van de woningen werkt Domijn aan de verduurzaming van haar woningen. Duurzame woningen zijn woningen die naast kwaliteit en comfort, ook een lange levensduur hebben en waar mensen in verschillende levensfasen kunnen wonen. De doelstelling is dat in 2050 alle woningen van Domijn in de gemeente Losser CO2-neutraal zijn.

Domijn maakt gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website en uw gebruiksgemak te verbeteren. We verzamelen hiermee geen persoonsgegevens, de data is volledig anoniem. Lees meer op Domijn.nl/cookies