17
jun.

Bewoners Zwarteland geïnformeerd over sloop woning

De bewoners van het Zwarteland zijn geïnformeerd over de sloop van hun woning over drie jaar. Het opknappen van de 49 woningen aan de Zieneschstraat, Beatrixstraat en het Zwarteland is kostbaar en levert niet het resultaat dat voldoet aan de eisen van nu en in de toekomst. Door vergrijzing en een grotere behoefte aan woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens in Haaksbergen, worden op het Zwarteland vooralsnog geen woningen terug gebouwd. Bewoners krijgen ruimschoots de tijd om een nieuwe woning te vinden. Wij helpen de bewoners hierbij zo goed als mogelijk.

In 2019 onderzochten we de 49 woningen aan het Zwarteland in Haaksbergen op technische staat, kwaliteit, energiezuinigheid en de mogelijkheid om er van jong tot oud te wonen. Daarnaast werden de investeringen die het vraagt om de woningen toekomstbestendig te maken, onder de loep genomen. Belangrijk hierbij is het landelijke doel dat in 2050 alle woningen van corporaties CO2-neutraal en aardgasloos zijn. Uit het onderzoek blijkt dat de huizen sterk verouderd en eigenlijk ´op´ zijn. Het opknappen van de woningen is duur en levert niet het resultaat dat voldoet aan de eisen van nu en in de toekomst. Op basis hiervan is besloten om de 49 woningen in 2023 te slopen.

Woningaanbod passend bij de vraag
Na de sloop van de bestaande woningen, bouwen we vooralsnog geen nieuwe woningen terug. Om tot dit besluit te komen keken we niet alleen naar het hier en nu, maar ook naar de toekomst.

Lucas Fransen, manager Wonen: “We zien een toenemende vergrijzing van onze huurders in Haaksbergen, waardoor een krimp gaat ontstaan. Daarnaast zien we steeds meer één- en tweepersoons huishoudens onder de woningzoekenden. We willen zorgen dat ons woningaanbod in Haaksbergen past bij de gezinssamenstelling en behoefte van de huurders en woningzoekenden, zowel in het soort woning als de locatie.

Wel is het zo dat Gemeente Haaksbergen later dit jaar een woonbehoefteonderzoek uitvoert. Een specialistisch adviesbureau brengt de volledige woningbehoefte van Haaksbergen in kaart. We volgen dit onderzoek op de voet. Als uit dit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan nieuwe sociale huurwoningen, dan hebben we de mogelijkheid om hierop in te spelen. We kijken dan naar het soort woningen waar behoefte aan is en wat daarvoor de beste locatie is.”

Tijd en ruimte voor een persoonlijk gesprek
Oorspronkelijk wilden we de bewoners tijdens een informatiebijeenkomst op een persoonlijke manier informeren. Door de maatregelen van de coronacrisis was dat niet mogelijk. In plaats daarvan informeerden we de bewoners met een vooraf aangekondigde brief, waarna onze collega's in de wijk aanwezig waren voor vragen en een persoonlijk gesprek.

De aankondiging van de sloop die in de zomer van 2023 start, betekent niet dat de bewoners per direct moeten vertrekken. Verhuizen is ingrijpend genoeg, daarom geven we de bewoners de tijd om rustig op zoek te gaan naar een andere woning. We helpen onze huurders hierbij zo goed mogelijk. Ook wordt er voor hen een sociaal plan vastgesteld, waarin verschillende zaken zoals voorrang en verhuiskostenvergoeding zijn geregeld. We willen onze huurders hiermee zorgen uit handen nemen. Collega's staan de komende weken klaar om in alle rust individuele vragen te beantwoorden.

Bekijk de projectpagina voor alle informatie. 

a a