21
jan.

Bijna 115.000 huishoudens in 2020 wél recht op huurtoeslag

Vanaf 1 januari van dit jaar kijkt de Belastingdienst ruimer naar de maximale huurtoeslaggrenzen. Als het salaris omhoog gaat vervalt de huurtoeslag niet direct, maar wordt het te ontvangen bedrag lager naarmate je meer verdient. Wij zijn blij met dit goede nieuws van de Belastingdienst. Het betekent dat sommige huurders tóch in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Doordat de overheid de regels heeft veranderd, hebben bijna 115.000 huishoudens in Nederland in 2020 wél recht op huurtoeslag terwijl zij dit in 2019 niet hadden. In plaats van er op vooruit te gaan door een salarisverhoging gingen deze huurders er in het verleden op achteruit: de huurtoeslag ging direct naar nul. Door de aanpassing van de Belastingdienst vervalt het recht niet direct, maar wordt het bedrag dat je aan huurtoeslag ontvangt iets lager.

Woonlasten huurders
Lucas Fransen, manager Wonen: “Wij doen ons best om de woonlasten van onze huurders zo laag mogelijk te houden, maar hebben niet overal invloed op. Daarom zijn wij blij met de verandering die de Belastingdienst doorvoert. Dit zorgt ervoor dat sommige huurders van Domijn recht blijven houden op huurtoeslag of nu wel recht hebben op huurtoeslag, terwijl zij dit vorig jaar niet hadden.”

Recht op huurtoeslag controleren
De Belastingdienst informeert huurders niet persoonlijk over de gevolgen van de wetswijziging. Op de website van de Belastingdienst kunnen huurders zelf via de rekenhulp uitrekenen of zij in 2020 recht hebben op huurtoeslag. Als huurders nu al huurtoeslag ontvangen en het inkomen gelijk blijft, verandert er niets. Meer informatie is te vinden op www.belastingdienst.nl/toeslagen.

a a