Huurders geïnformeerd over plannen voor hun woning

Wij lieten onafhankelijk onderzoek doen naar de toekomst van de woningen 
Het gaat om de woningen aan de Cornelis Houtmanstraat 32 tot en met 78 (even nummers) en Willem Barendszstraat 3, 3A, 21 en 23. Er is gekeken naar de technische staat, kwaliteit en energiezuinigheid van de woningen. En naar de cultuurhistorische waarde en de mogelijkheid om er van jong tot oud te wonen. Ook namen we de investeringen die nodig zijn om de woningen toekomstbestendig te maken, onder de loep. Belangrijk hierbij is het landelijke doel dat in 2050 alle woningen van corporaties CO2-neutraal en aardgasloos zijn. 

Uit het bouwkundig onderzoek bleek dat de woningen verouderd zijn 
Ze zijn ‘op’. De benodigde aanpassingen om de woningen toekomstbestendig te maken, gaan ten koste van de leefruimte en leefbaarheid in de woning. Ook zijn de kosten voor het verduurzamen van dit type woningen zo hoog, dat de betaalbaarheid onder druk komt te staan. Daarom besloten we de woningen te vervangen voor nieuwe woningen.   

De woningen worden vervangen door nieuwe, duurzame woningen 
De contouren van de nieuwbouwplannen zijn inmiddels klaar. Op de plek van 26 woningen aan de Cornelis Houtmanstraat en 2 woningen aan de Willem Barendszstraat 3 en 3A komen 27 nieuwe woningen. Dit worden eengezinswoningen met 3 slaapkamers. Zo biedt de corporatie straks meer woonruimte voor grotere huishoudens in Glanerbrug. De grond op de plek van de 2 woningen aan de Willem Barendszstraat 21 en 23 wil Domijn verkopen.  De komende tijd werken we de plannen verder uit. Daarbij kijken we vooral naar wie onze huurders zijn en waar zij behoefte aan hebben. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. 

Ontwikkelmanager Maaike Deterd: “De nieuwe woningen worden gasloos en energiezuinig. Dat is fijn voor het woonplezier van bewoners. In de winter, maar ook in de zomer. Bovendien maken we de indeling van de woningen meer van deze tijd. Met bijvoorbeeld een badkamer op de eerste verdieping en 3 slaapkamers. Ook willen we de omgeving groener maken. Dat geeft niet alleen een omgeving waar huurders fijn wonen en leven. Maar het groen zorgt ook voor minder overlast bij de extremere weersomstandigheden van tegenwoordig.”  

De sloop van de woningen is gepland in het voorjaar van 2025 
De nieuwbouw start dan rond de zomer. De oplevering van de woningen aan de Cornelis Houtmanstraat is naar verwachting in de zomer/najaar van 2026.   

 We informeerden huurders ruim van tevoren 
We kozen ervoor de bewoners ruim van tevoren in te lichten over de plannen. Projectcoördinator Ellen Wolters vertelt: “Dat begon 17 oktober met een informatiebijeenkomst. De sloop van de woningen staat gepland in het voorjaar van 2025. Bewoners moeten verhuizen. Dat is ingrijpend. Daarom geven we bewoners de tijd om rustig op zoek te gaan naar een nieuw thuis. Dat kan zijn in een woning in de vernieuwde buurt, of op een andere plek. Bewoners krijgen voorrang bij het zoeken naar een nieuwe woning. Ook krijgen zij extra voorrang op woningen in Glanerbrug. Zo vergroten we de kans dat de huidige huurders in Glanerbrug kunnen blijven wonen.” Verder wordt voor de bewoners die moeten verhuizen een sociaal plan vastgesteld. Daarin zijn zaken zoals voorrang en verhuiskostenvergoeding geregeld.  

De komende tijd is er volop aandacht voor persoonlijke nazorg  
De komende weken gaan we bij iedere huurder op huisbezoek. Daar beantwoorden we in alle rust individuele vragen van bewoners en bespreken alle zorgen en wensen die zij hebben. Ook is er een wekelijks spreekuur in de buurt. En via een speciaal telefoonnummer kunnen bewoners met hun vragen of zorgen terecht. Tenslotte houden we buurtbewoners via een nieuwsbrief op de hoogte over ontwikkelingen.