13
mei.

Huurders krijgen minimale huurverhoging van 2,6 %

Op 1 juli gaan bijna alle huren omhoog. Ook bij ons. Om ervoor te zorgen dat wonen betaalbaar blijft, verhogen wij de sociale huur alleen met de inflatie van 2,6%. Daarbij willen we er zijn voor huurders die door de coronacrisis hun huur niet meer kunnen betalen. Wij vragen hen om snel contact op te nemen. Samen kijken we naar een goede oplossing!

Wilma van Ingen, directeur-bestuurder: “We vinden het heel belangrijk dat sociale huurwoningen betaalbaar blijven voor al onze huurders. Nu en in de toekomst. Als corporatie maken we geen winst. Want we stoppen bijna al ons geld in woningen en wijken. Doordat we steeds weer kijken waar we kunnen bezuinigen én strak sturen op de kosten staat onze corporatie er gezond voor. Dit maakt het voor ons mogelijk de stijging van de huren te beperken met 2,6% inflatie. Daarmee zitten we fors lager dan de richtlijn van de overheid van 5,1%.“

Hulp bij financiële problemen door corona
Lucas Fransen, manager Wonen: “Wij zijn ons ervan bewust dat de landelijke maatregelen tegen het coronavirus behoorlijke impact hebben. Werk valt weg, bedrijven moeten (tijdelijk) hun deuren sluiten, werknemers zijn bang hun baan te verliezen en ZZP’ers zitten zonder inkomsten. Mensen maken zich zorgen over de toekomst en vragen zich af of ze de huur nog wel kunnen betalen. Juist in deze tijd willen we er écht voor ze zijn. Daarom roepen wij huurders op om bij financiële problemen door het virus zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Daarnaast bellen onze medewerkers ook zelf mensen op als de betaling uitblijft.

In eerste instantie zetten we er op in om huurders van de juiste regelingen vanuit de overheid gebruik te laten maken, om zo het probleem op te lossen. Is dat niet genoeg, dan gaan we samen in gesprek om tot een oplossing te komen, die past bij de specifieke situatie van de huurder. Daarbij kun je denken aan een betalingsregeling of het tijdelijk opschorten van huur. In dit stadium schelden we nog geen huur kwijt. Daarvoor vinden we het nog te vroeg. De overheid komt toch steeds met nieuwe ondersteunende regelingen waar mensen gebruik van kunnen maken.¨

Waarom toch een huurverhoging in deze tijd?
Deze minimale huurverhoging hebben we nodig om ons werk te doen. Voor het onderhoud van de woningen, duurzame verbeteringen, betalingen aan de overheid én de bouw van nieuwe woningen. Gelukkig heeft de coronacrisis voor het grootste deel van onze huurders geen financiële gevolgen. Zij hebben een vast inkomen uit werk of uitkering. Wij schatten in dat 3% van onze huurders wel in de problemen komt en juist voor deze mensen zijn we er, om samen tot een goede oplossing te komen. De huurverhoging (inflatie van 2,6%) voor de sociale huur varieert van 0 tot max € 18,68 per maand.

Inflatieverhoging geldt voor alle huurders in sociale huurwoning
De extra huurverhoging voor huurders met een hoger inkomen (zo’n 3 %) die in een goedkope huurwoning woonden, is dit jaar niet aan de orde. Lucas Fransen: “De extra huurverhoging voor ‘scheefwoners’ was bedoeld om de doorstroming te bevorderen. De afgelopen jaren is er voldoende doorstroming geweest. Deze maatregel is nu niet nodig.”

Uitzondering voor huurders in vrije sector
Voor huurders van een woning in de vrije sector gelden andere afspraken, deze zijn contractueel vastgelegd.

Elke huurder krijgt persoonlijk bericht
Alle huurders van Domijn krijgen vóór 1 mei een persoonlijke brief waarin staat welke huurprijs zij per 1 juli 2020 betalen.

Vragen over de jaarlijkse huurverhoging?
Wij hebben ze voor je op een rijtje gezet. Lees ze hier.

a a