Lees voor

Visitatie

Sinds 1 januari 2007 is iedere corporatie volgens de AedesCode verplicht om één keer per vier jaar een visitatie uit te laten voeren. Een visitatie is voor een woningcorporatie een leermoment. Er wordt dan een onafhankelijk oordeel gevormd over de prestaties van Domijn. 

a a