Lees voor

Projecten

Julianastraat 46 t/m 68 Overdinkel

In 2011 zijn de bewoners geïnformeerd over de herstructureringsplannen van de Julianastraat en Tjibbe Knolstraat in Overdinkel. Tevens is verteld dat de 12 woningen aan de Julianastraat 46 t/m 68 nog 10 jaar in stand worden gehouden en dat ze in 2021 worden gesloopt.

Performance Factory Enschede

De Performance Factory staat op een bijzondere locatie: het voormalige Polaroid fabrieksterrein in het hart van Enschede, in de wijk Bothoven en vlakbij het centraal station.

Lelie- en Irisstraat Losser

Domijn had 98 huurwoningen aan de Lelie- en Irisstraat in Losser. In maart 2014 zijn de bewoners geïnformeerd dat deze woningen, in 4 fases, gesloopt zouden worden. Op de vrijkomende plekken zijn, ook in fases, totaal 40 woningen gerealiseerd en aan de Irisstraat worden kavels verkocht. Bijna alle nieuwe woningen zijn verhuurd aan de zittende...

Tuinbouwstraat en Wicher Nijkampstraat Enschede

Deel woningen Wicher Nijkampstraat en Tuinbouwstraat wordt vervangen door nieuwbouw. De wijkvernieuwing in Enschede-West, die een aantal jaren geleden al in gang is gezet, gaat de volgende fase in. De woningen van Domijn aan de Tuinbouwstraat 1 tot en met 31 en Wicher Nijkampstraat 182 tot en met 212 worden vervangen door nieuwbouw. De woningen...

Zuiderspoorflat Enschede

Domijn besloot in 2012 om, na een zorgvuldige afweging van verschillende scenario’s, de Zuiderspoorflat te slopen. Het complex voldoet volgens Domijn niet meer aan de kwaliteitseisen van deze tijd. De technische staat van de flat laat te wensen over, zo blijven er problemen met koude en tocht die alleen met zeer grote investeringen op te lossen...

a a