Projecten

Nieuw Twekkelerveld

Samen met bewoners, Bewonersplatform Twekkelerveld, de gemeente Enschede, De Woonplaats en Ons Huis hebben we de handen ineen geslagen: we bundelen onze krachten en kijken samen hoe we het wonen in Twekkelerveld fijner kunnen maken! Daarbij pakken we de kansen die zich voordoen en zetten we samen met bewoners de schouders eronder. Onder de noemer...

't Kempke Haaksbergen

Een ruime en groene omgeving; dat is wat je ziet als je over een paar jaar door ’t Kempke loopt. Met huizen die klaar zijn voor een duurzame toekomst. Een plek waar veel mensen zich thuis voelen!

Het Nieuwe Zuiderspoor Enschede

Enschede wordt weer een stukje mooier! Aan één van de belangrijkste invalswegen van Enschede, de Haaksbergerstraat, bouwen wij het Nieuwe Zuiderspoor. Het wooncomplex aan de rand van het centrum zal het aanzien van Enschede flink verfraaien. Nieuwe bewoners krijgen begin 2020 de sleutel van hun nieuwe thuis.

Vlas- en Hennepstraat Enschede

In 2050 moeten alle woningen van het gas af. Dat is een grote opgave! Daarom hebben Woningcorporatie Domijn, het Lectoraat Sustainable Building Technology & Material (SBTM) van Hogeschool Saxion en Pioneering de handen ineen geslagen. Samen werken we aan duurzame én betaalbare oplossingen. Als pilot hebben we vier woningen aan de Vlasstraat en...

Robson terrein (Blekerstraat) Enschede

De verwaarloosde gebouwen die op het Robsonterrein in Enschede stonden, zijn gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. Het bestaande Robsonpand blijft gehandhaafd en wordt inmiddels verhuurd aan creatieve ondernemers. Het Robsonterrein is hiermee een ontmoetingsplek in het hart van de wijk!

Indu-Zero

Volgens het klimaatakkoord van Parijs moeten er tot 2050 miljoenen huizen in Europa worden verduurzaamd. Met de huidige technieken gaat dat proces te langzaam en is het te duur. Daarom is er het project INDU-ZERO vanuit een Europees Project, Interreg NSR, opgestart, dat het verduurzamen van de woningen wil industrialiseren. Samen staan we sterk!...

Thomas de Keyserstraat Enschede

In november 2017 zijn wij gestart met een onderzoek naar de toekomst van de woningen aan de Thomas de Keyserstraat. Hierover hebben wij de bewoners geïnformeerd. Inmiddels zijn de plannen concreet: de woningen aan de Thomas de Keyserstraat 93 t/m 127 (oneven) en 100 t/m 194 (even) worden in 2020 gesloopt. Na de sloop van de 66 bestaande woningen...

Julianastraat 46 t/m 68 Overdinkel

In 2011 zijn de bewoners geïnformeerd over de herstructureringsplannen van de Julianastraat en Tjibbe Knolstraat in Overdinkel. Tevens is verteld dat de 12 woningen aan de Julianastraat 46 t/m 68 nog 10 jaar in stand worden gehouden en dat ze in 2021 worden gesloopt.

Tuinbouwstraat en Wicher Nijkampstraat Enschede

Een deel van de woningen aan de Wicher Nijkampstraat en Tuinbouwstraat wordt vervangen door nieuwbouw. De wijkvernieuwing in Enschede-West, die een aantal jaren geleden al in gang is gezet, gaat de volgende fase in. Onze woningen aan de Tuinbouwstraat 1 tot en met 31 en Wicher Nijkampstraat 182 tot en met 212 worden vervangen door nieuwbouw. De...

Lelie- en Irisstraat Losser

Domijn had 98 huurwoningen aan de Lelie- en Irisstraat in Losser. In maart 2014 zijn de bewoners geïnformeerd dat deze woningen, in 4 fases, gesloopt zouden worden. Op de vrijkomende plekken zijn, ook in fases, totaal 40 woningen gerealiseerd en aan de Irisstraat worden kavels verkocht. Bijna alle nieuwe woningen zijn verhuurd aan de zittende...

a a