Lees voor

Julianastraat 46 t/m 68 Overdinkel

In 2011 zijn de bewoners geïnformeerd over de herstructureringsplannen van de Julianastraat en Tjibbe Knolstraat in Overdinkel. Tevens is verteld dat de 12 woningen aan de Julianastraat 46 t/m 68 nog 10 jaar in stand worden gehouden en dat ze in 2021 worden gesloopt.

Sloop van 12 woningen

Tijdens een informatieavond in november 2018 zijn de zittende huurders (opnieuw) geïnformeerd over de sloopplannen van de 12 woningen aan de Julianastraat 46 t/m 68 te Overdinkel. Na een zorgvuldig onderzoek heeft Domijn besloten de 12 woningen te slopen en zelf geen woningen terug te bouwen. De bouwkavels worden nadat ze gesloopt zijn aangeboden aan een externe marktpartij of particulier.

Huisbezoeken en voorrang

De 12 zittende huurders worden op korte termijn allemaal thuis bezocht door medewerkers van Domijn. Individuele vragen kunnen dan op een rustig moment worden beantwoord.

Verhuizen is ingrijpend genoeg, daarom geeft Domijn de bewoners de tijd om rustig op zoek te gaan naar een andere woning. Domijn helpt hen daarbij zo goed mogelijk. Zo krijgen de zittende bewoners, met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, voorrang op een andere woning en een verhuiskostenvergoeding.

In één oogopslag

Plaats
Overdinkel
Aanbod
Huur
Type
Sloop

Locatie

Contactpersoon

Ellen Exterkate

Projectcoördinator

a a