Lees voor

Tuinbouwstraat en Wicher Nijkampstraat Enschede

Deel woningen Wicher Nijkampstraat en Tuinbouwstraat wordt vervangen door nieuwbouw. De wijkvernieuwing in Enschede-West, die een aantal jaren geleden al in gang is gezet, gaat de volgende fase in. De woningen van Domijn aan de Tuinbouwstraat 1 tot en met 31 en Wicher Nijkampstraat 182 tot en met 212 worden vervangen door nieuwbouw. De woningen worden eind 2019 gesloopt en er komen woningen voor huur en verkoop in de vrije sector voor terug. Door de huidige woningen te vervangen door nieuwbouw, draagt de corporatie bij aan een buurt met meer variatie in huur- en koopwoningen.

De woningen aan de Tuinbouwstraat 1 tot en met 31 en Wicher Nijkampstraat 182 tot en met 212 zijn al meer dan 60 jaar oud. In november 2017 besloot Domijn om onderzoek te doen naar de toekomst van de woningen. Inmiddels zijn de plannen concreet: de woningen worden eind 2019 gesloopt. Het besluit om te slopen en nieuw te bouwen maakte Domijn na een zorgvuldige afweging van verschillende scenario’s. Daarin keken zij niet alleen naar het hier en nu, maar ook naar de wensen en behoeften voor de toekomst. De wijk is toe aan vernieuwing. Deze vernieuwing is al in gang gezet aan de S.L. Louwesstraat en het appartementencomplex Zweringsvelde. De plannen voor de woningen aan de Tuinbouwstraat 1 tot en met 31 en Wicher Nijkampstraat 182 tot en met 212 zijn een vervolg hierop. 

Taak van woningcorporatie

Uiteraard zijn wij er als woningcorporatie om goede en betaalbare woningen te bieden aan mensen met een kleinere beurs. Wij bouwen op deze plek geen sociale huurwoningen terug, maar dat gebeurt in de toekomst wel op andere plekken in Enschede. Woningcorporaties mogen geen koopwoningen en woningen in de duurdere huursector bouwen. Daarom bouwt en verkoopt een externe partij de nieuwe woningen aan de Wicher Nijkamp- en Tuinbouwstraat. Wie deze externe partij is, is op dit moment nog niet bekend. 

Toekomst overige woningen Wicher Nijkampstraat

Met de overige woningen aan de Wicher Nijkampstraat doet de corporatie vooralsnog niets. De vernieuwing van de wijk gaat geleidelijk. We starten op een later moment met het onderzoek naar de toekomst van de andere woningen. De bewoners van die woningen zijn daarvan op de hoogte.

Huidige bewoners naar nieuwe plek

De sloop van de woningen betekent niet dat de bewoners van de Tuinbouwstraat 1 tot en met 31 en Wicher Nijkampstraat 182 tot en met 212 per direct moeten vertrekken. Verhuizen is ingrijpend genoeg, daarom geeft Domijn de bewoners de tijd om rustig op zoek te gaan naar een andere woning. De corporatie helpt hen daarbij zo goed mogelijk. Zo is er een sociaal plan waarin zaken zijn geregeld als voorrang op een andere woning en een verhuiskostenvergoeding.

Gesprekken met elke bewoner

De bewoners van de Wicher Nijkamp- en Tuinbouwstraat zijn half juli geïnformeerd over de plannen tijdens een bijeenkomst. Medewerkers van Domijn hebben alle bewoners thuis bezocht om in alle rust individuele vragen te beantwoorden. Ook houdt de woningcorporatie iedere week een spreekuur waar bewoners terecht kunnen met vragen.

In één oogopslag

Plaats
Enschede
Aanbod
Huur
Type
Sloop en nieuwbouw
Aantal eenheden
1

Locatie

Contactpersoon

Marja Wiggers

Projectcoördinator

a a