Tuinbouwstraat en Wicher Nijkampstraat Enschede

Een deel van de woningen aan de Wicher Nijkampstraat en Tuinbouwstraat wordt vervangen door nieuwbouw. De wijkvernieuwing in Enschede-West, die een aantal jaren geleden al in gang is gezet, gaat de volgende fase in. Onze woningen aan de Tuinbouwstraat 1 tot en met 31 en Wicher Nijkampstraat 182 tot en met 212 worden vervangen door nieuwbouw. De woningen zijn ondertussen gesloopt en er komen woningen voor huur en verkoop in de vrije sector voor terug. Door de huidige woningen te vervangen door nieuwbouw, draagt de corporatie bij aan een buurt met meer variatie in huur- en koopwoningen.

Het besluit om te slopen en nieuw te bouwen maakten wij na een zorgvuldige afweging van verschillende scenario’s. Daarin keken we niet alleen naar het hier en nu, maar ook naar de wensen en behoeften voor de toekomst. De wijk is toe aan vernieuwing. Deze vernieuwing is al in gang gezet aan de S.L. Louwesstraat en het appartementencomplex Zweringsvelde.

Taak van woningcorporatie
Uiteraard zijn wij er als woningcorporatie om goede en betaalbare woningen te bieden aan mensen met een kleinere beurs. Wij bouwen op deze plek geen sociale huurwoningen terug, maar dat gebeurt in de toekomst wel op andere plekken in Enschede. Woningcorporaties mogen geen koopwoningen en woningen in de duurdere huursector bouwen. Daarom bouwt en verkoopt een externe partij de nieuwe woningen aan de Wicher Nijkamp- en Tuinbouwstraat. Wie deze externe partij is, is op dit moment nog niet bekend.

Toekomst overige woningen Wicher Nijkampstraat
Met de overige woningen aan de Wicher Nijkampstraat doen wij vooralsnog niets. De vernieuwing van de wijk gaat geleidelijk. We starten op een later moment met het onderzoek naar de toekomst van de andere woningen. De bewoners van die woningen zijn daarvan op de hoogte.

In één oogopslag

Plaats
Enschede
Aanbod
Huur
Type
Sloop en nieuwbouw
Aantal eenheden
1

Locatie

Contactpersoon

Marja Wiggers

Projectcoördinator

a a