Sloop - Julianastraat 46 t/m 68

In 2011 zijn de bewoners geïnformeerd over de herstructureringsplannen van de Julianastraat en Tjibbe Knolstraat in Overdinkel. Tevens is verteld dat de 12 woningen aan de Julianastraat 46 t/m 68 nog 10 jaar in stand worden gehouden en dat ze in 2021 worden gesloopt.

Sloop van 12 woningen
Tijdens een informatieavond in november 2018 zijn de huurders (opnieuw) geïnformeerd over de sloopplannen van de 12 woningen aan de Julianastraat 46 t/m 68 in Overdinkel. Zij hadden 3 jaar de tijd om met hulp van Domijn, een andere woning te vinden.

Na een zorgvuldig onderzoek hebben wij besloten de 12 woningen te slopen en zelf geen woningen terug te bouwen.

Sloop blok van 4 woningen
Eind 2019 sloopten wij al een blok van 4 huurwoningen aan de Julianastraat 46 t/m 52. Deze bewoners vonden al ruim voor de einddatum een nieuwe stek.
Intussen zijn de woningen aan de Julianastraat 54 t/m 68 ook leeg.

Start sloop laatste 8 woningen
De firma Kamphuis start naar verwachting begin april met de sloop. Nadat de sloop is afgerond en de weersomstandigheden het toelaten, wordt het terrein ingezaaid.

Nieuwbouw
De vrijkomende grond verkopen wij aan Nijhuis Bouwmanagement B.V. Zij bouwen 8 levensloopbestendige koopwoningen op deze grond. Meer informatie over de nieuwbouwplannen van Nijhuis vind je op nijhuis-bm.nl/woning/overdinkel-julianastraat/.

Het streven van Nijhuis is om het derde kwartaal van 2021 te starten met de bouw van 8 levensloopbestendige woningen.

In één oogopslag

Plaats
Overdinkel
Aanbod
Huur
Type
Sloop
a a