Sloop - Zwarteland, Beatrixstraat en Zieneschstraat

In 2019 onderzochten we 49 woningen in de wijk het Zwarteland in Haaksbergen. We keken naar hoe de huizen er technisch en kwalitatief aan toe zijn. Hoe energiezuinig ze zijn én of het mogelijk is om er van jong tot oud te wonen. Daarnaast keken we naar wat het zou kosten om de woningen klaar te maken voor de toekomst. Hierbij speelt ook mee dat alle woningen van corporaties in 2050 CO2-neutraal en gasloos moeten zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat de huizen sterk verouderd en eigenlijk ´op´ zijn. Het opknappen van de woningen is kostbaar en levert niet het resultaat dat voldoet aan de eisen van nu en in de toekomst.

Sloop 49 woningen het Zwarteland

Na een zorgvuldig onderzoek hebben wij besloten de 49 woningen aan het Zwarteland, de Beatrixstraat en de Zieneschstraat in Haaksbergen te slopen en vooralsnog zelf geen woningen terug te bouwen. De bewoners zijn hier in juni 2020 over geïnformeerd.

Later dit jaar voert gemeente Haaksbergen een woonbehoefteonderzoek uit. Een specialistisch adviesbureau brengt de volledige woningbehoefte van Haaksbergen in kaart. We volgen dit onderzoek op de voet. Als uit dit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan nieuwe sociale huurwoningen, dan heeft Domijn de mogelijkheid om hierop in te spelen. We kijken dan naar het soort woningen waar behoefte aan is en wat daarvoor de beste locatie is.

Vragen en persoonlijk gesprek

We delen de plannen drie jaar voor het slopen, omdat we willen dat bewoners ruim op tijd weten waar ze aan toe zijn. Om vragen te beantwoorden en een persoonlijk gesprek aan te gaan, bieden we de bewoners daarna onder andere een huisbezoek aan.

Verhuizen

Verhuizen is ingrijpend genoeg, daarom geven we bewoners de tijd om rustig op zoek te gaan naar een andere woning. Wij helpen hen daarbij zo goed mogelijk. Zo krijgen de bewoners, met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, vanaf 2022 voorrang op een andere passende woning en een verhuiskostenvergoeding.

Sloop

In 2023 starten we met de sloop van de 49 woningen aan het Zwarteland, de Beatrixstraat en de Zieneschstraat in Haaksbergen.

In één oogopslag

Plaats
Haaksbergen
Aanbod
Huur
Type
Sloop
a a