Ondernemingsplan 2020-2023

Bij ons gaat het om meer dan alleen een huis; we willen onze huurders echt een thuis bieden. We zijn een corporatie die oprecht geïnteresseerd is en écht luistert naar mensen. Met ruim 200 medewerkers zetten wij ons hier dagelijks voor in. Een huis is pas een thuis als ook de wijk fijn is. Als mensen elkaar kennen en rekening houden met elkaar. Als het er veilig, heel en schoon is. Wij verwachten van onze huurders dat zij er alles aan doen om hun buurt prettig en leefbaar te houden. Als het kan, helpen we ze graag. Daarbij werken we nauw samen met onze partners, zoals gemeenten en zorginstellingen. Zo versterken we elkaar én de wijk!

Waarom hebben we dit ondernemingsplan opgesteld?

Met de koers in dit ondernemingsplan leggen we de verbinding tussen onze collectieve ambitie en het dagelijkse werk. We nemen je in dit document mee in wat onze vijf belangrijkste ambities hierin zijn. Ze zijn mede gevormd door de gesprekken die we de afgelopen jaren hebben gevoerd met huurders, partners en medewerkers. Zo hebben we dankbaar gebruikgemaakt van de uitkomsten van het visitatierapport in 2018, waarvoor we samen met de commissie uitgebreid hebben gesproken met huurders, medewerkers en partners. Tegelijkertijd is deze koers een uitnodiging om met ons mee te denken over de manier hóe we de ambities waar kunnen maken. En hierbij samen te werken.

a a