Lees voor

Onze missie

Als woningcorporatie zorgt Domijn voor goede en betaalbare woningen voor mensen met een lager inkomen. Er wonen ongeveer 30.000 mensen in een van onze huizen in Enschede, Haaksbergen en Losser. In totaal hebben we 15.500 woningen die we verhuren, onderhouden en beheren.

Bij ons gaat het om meer dan alleen een huis, we willen onze huurders echt een thuis bieden. Met ruim 200 medewerkers zetten wij ons hier dagelijks voor in.

Een huis is pas een thuis als ook de wijk fijn is. Als mensen elkaar kennen en rekening houden met elkaar. Als het er veilig, heel en schoon is. Wij verwachten van onze huurders dat zij er alles aan doen om hun buurt prettig en leefbaar te houden. Als het kan, helpen we ze graag. Daarbij werken we nauw samen met onze partners, zoals gemeenten en zorginstellingen. Zo versterken we elkaar én de wijk!

Hoe vult Domijn haar maatschappelijke rol in?

Een ander terrein waarop we werk kunnen maken van onze maatschappelijke rol, is de klantgerichtheid van onze organisatie. We richten ons minder op het collectief en meer op het individu; meer op zoek naar de wensen van onze klanten en ontwikkelen vervolgens producten en diensten die daarbij aansluiten. Domijn houdt rekening met de wensen van de klant, stigmatiseert niet en biedt daarom kwaliteit aan iedereen.

Wij willen huidige en toekomstige bewoners meenemen in onze plannen. Daarom experimenteren wij in samenwerking met de huurdersorganisaties met nieuwe vormen van participatie. Lees hierover meer in ons participatiebeleid.

Met wie werkt Domijn samen?

Domijn kan deze opdracht niet alleen uitvoeren. Daarom stelt Domijn zich op als betrouwbare partner en worden externe partijen bij alle projecten van Domijn betrokken, zoals gemeenten en zorginstellingen. We betrekken deze partijen op projectbasis en stellen daarbij altijd concrete doelen. In het jaarverslag worden deze partijen genoemd.

Benieuwd wie wij zijn? Met onderstaande video krijgt u een goed beeld:

a a