Lees voor

Organisatie

De organisatie van Domijn bestaat uit de Raad van Commissarissen, de directie en verschillende ondersteunende afdelingen. Domijn is lid van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland en werkt volgens de principes van de Governance code Woningcorporaties van 2011.

Raad van Commisarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken bij Domijn en de met haar verbonden ondernemingen. De Raad is zo samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en elk deelbelang, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen functioneren. Meer informatie vindt u op de pagina van de Raad van Commisarissen.

Bestuur

Het bestuur richt zijn taken op de volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelstelling van Domijn en de met Domijn verbonden ondernemingen. Daarbij houdt het bestuur rekening met iedereen die bij Domijn betrokken is. In de statuten van Domijn staat wat de taken van het bestuur zijn. Die taken zijn verder uitgewerkt in het directiestatuut van Domijn. Het bestuur legt verantwoording af bij de Raad van Commissarissen. Meer informatie vindt u op de pagina over ons bestuur.

a a