Prestatieafspraken gemeente Enschede

Wonen in Enschede doen we samen! In december hebben we daarom samen met de gemeente, huurdersorganisaties en andere corporaties prestatieafspraken ondertekend.

Met trots en lef samen werken aan betaalbaar en duurzaam huren in leefbare buurten.

Samen zorgen we voor voldoende en betaalbare kwalitatief goede en passende sociale huurwoningen. Dit doen we door jaarlijks samen afspraken te maken over bijvoorbeeld bestaande huurwoningen, nieuwbouwplannen en concrete acties tussen de woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente.

We willen dat iedere nieuwe woning "raak" is en bijdraagt aan de kwaliteit van de stad. Samen willen we voorkomen dat (bewoners en) huurders in grote huur of betalingsproblemen komen. We zorgen voor een duurzame, klimaat en toekomstbestendige sociale woningvoorraad. We creëren én behouden prettige en leefbare wijken en buurten. Zorgen dat inwoners die ondersteuning/zorg nodig hebben langer (of soms eerder) thuis kunnen blijven wonen. 

Zo zorgen we samen voor een fijn (t)huis voor iedereen. 

a a