Lees voor

Strategisch plan

In het Strategisch Plan 2016-2020 staat de vertaling van de collectieve ambitie naar de vastgoedportefeuille van Domijn vastgelegd. Deze spreekt zich zowel uit over de bestaande vastgoedportefeuille (beheeropgave) als het aanpassen hiervan (tranformatieopgave). Het Strategisch Plan is vertaald in concrete doelstellingen die richting geven aan de ontwikkeling van de organisatie en de activiteiten die Domijn ontplooit.

Geheel in lijn met het Strategisch Plan 2009-2012 en de doorontwikkeling hiervan voor de periode 2012-2016, is de strekking van het Strategisch Plan 2016-2020:

"Domijn heeft en continueert haar focus op kwalitatieve en financiële waardecreatie van de bestaande voorraad. Domijn hanteert hierbij een integrale benadering van haar vastgoedportefeuille en een integrale (gebiedsgerichte) aanpak om nieuwbouw hierbij - als meerwaarde - in te zetten".

a a