Lees voor

Voorrang

Soms vragen omstandigheden om een (persoonlijk) woongesprek. Bijvoorbeeld wanneer iemand extra aandacht of hulp nodig heeft bij het zoeken naar een woning. Samen kijken we wat er in uw situatie mogelijk is. Heeft u behoefte aan een woongesprek? Neemt u dan contact met ons op via 0900 – 335 0 335.

Categoriëen

Ik heb medische beperkingen en ben op zoek naar een aangepaste woning. Hoe regel ik dat?

U kunt bij uw gemeente een Wmo-indicatie (wet maatschappelijke ondersteuning) aanvragen. Zij bepalen of u medische voorrang krijgt voor een aangepaste woning. Heeft u een medische indicatie van de Wmo van uw gemeente? Dan informeren zij u over de vervolgstappen.

Ik ben dakloos, kan ik met spoed een woning krijgen?

Nee, u kunt hiervoor terecht bij andere instellingen. Bij het Leger des Heils kunt u terecht voor noodopvang. U kunt zich ook inschrijven als woningzoekende via onze website. Heeft u extra aandacht of hulp nodig bij het zoeken naar een woning? Neemt u dan gerust contact met ons op!

Ik ben zwanger, heb ik recht op een grotere woning?

Nee, u heeft geen recht op een grotere woning. U kunt zich inschrijven als woningzoekende voor een grotere woning op www.domijn.nl.

Ik heb een nieuwe baan in Enschede / Haaksbergen / Losser. Krijg ik voorrang op een woning?

Nee, u krijgt geen voorrang op een woning. U kunt zich inschrijven als woningzoekende op www.domijn.nl.

Ik kan mijn koopwoning niet meer betalen. Kom ik in aanmerking voor een huurwoning?

Het maakt niet uit waar of hoe (huur of koop) u woont. U kunt zich altijd inschrijven als woningzoekende voor een huurwoning. U krijgt geen voorrang. Inschrijven doet u via onze website.

Kan ik urgentie aanvragen voor een huurwoning?

Soms vragen omstandigheden om een (persoonlijk) woongesprek. Bijvoorbeeld wanneer iemand extra aandacht of hulp nodig heeft bij het zoeken naar een woning. Samen kijken we wat er in uw situatie mogelijk is. Heeft u behoefte aan een woongesprek? Neemt u dan contact met ons op via 0900 – 335 0 335. 

Wat kost een urgentieaanvraag voor een woning?

U bent altijd welkom voor een gesprek. Dit kost u niets.

Wat betekent wijkvernieuwingsurgentie?

Gaan wij uw huurwoning slopen? Dan heeft u recht op vervangende woonruimte. U heeft dan voorrang op woningzoekenden zonder urgentie. U kunt ook tijdelijke huisvesting krijgen, als u wilt terugkeren naar de wijk zodra de vernieuwing gereed is.

Wanneer kom ik niet in aanmerking voor urgentie?

Wij vinden het belangrijk dat u zelf zoveel mogelijk onderneemt om een woning te vinden. Zorgt u er bijvoorbeeld voor dat u ingeschreven staat als woningzoekende en reageer op zoveel mogelijk passende woningen. Heeft u extra aandacht of hulp nodig bij het zoeken naar een woning? Neemt u dan gerust contact met ons op! In de volgende situaties komt u niet in aanmerking voor urgentie:

  • Bij het verkopen of verlaten van uw woning voordat u een andere woning heeft gevonden
  • Bij burenruzie of als er sprake is van buurtoverlast
  • Bij een huisuitzetting als gevolg van het hebben van een hennepkwekerij, geen huurbetaling of geen goed huurderschap

Wanneer kan ik in aanmerking komen voor urgentie?

Soms vragen omstandigheden om een (persoonlijk) woongesprek. Bijvoorbeeld wanneer iemand extra aandacht of hulp nodig heeft bij het zoeken naar een woning. Samen kijken we wat er in uw situatie mogelijk is. Heeft u behoefte aan een woongesprek? Neemt u dan contact met ons op via 0900 – 335 0 335.

 Let op! Voor mensen die in Losser wonen kunnen andere regels gelden vanuit de urgentieverordening van de gemeente Losser.

a a