Voorrangsregels Losser

Jongeren, ouderen én mensen die alleen of met z’n tweeën wonen in gemeente Losser komen moeilijk aan een woning in hun dorp. Soms vragen de specifieke omstandigheden in een dorp dan om andere maatregelen. Zo ook in Losser. Daarom gaan we nu met voorrangsregels voor Lossenaren werken. Domijn geeft in gemeente Losser voorrang aan woningzoekenden in onderstaande volgorde: 

Eén- en tweepersoonshuishoudens voorrang op woningen tot € 633,25

  1.  Eén- en tweepersoonshuishoudens uit gemeente Losser
  2.  Eén- en tweepersoonshuishoudens buiten Losser
  3.  Huishoudens van drie personen of meer. Hiervoor gelden de regels van passend toewijzen.

Jongeren voorrang op een aantal geselecteerde woningen tot € 442,46

  1. Lossenaren van 18 – 22 jaar
  2. Woningenzoekenden van 18- 22 jaar buiten Losser
  3. Overige woningenzoekenden. Hiervoor gelden de regels van passend toewijzen.

65-plussers voorrang op een aantal geselecteerde woningen

  1. Lossenaren van 65 jaar en ouder
  2. Woningzoekenden van 65 jaar en ouder buiten Losser
a a