Bestuur en jaarverslagen

Ons bestuur bestaat uit één directeur-bestuurder, Wilma van Ingen. Zij legt verantwoording af aan onze Raad van Commissarissen (RvC). Ons bestuur en onze RvC werken volgens de Governancecode woningcorporaties 2020.

Onze directeur-bestuurder

Wilma van Ingen is onze directeur-bestuurder. Zij zorgt ervoor dat wij de doelen van onze corporatie blijven waarmaken, de strategie en het beleid naleven en dat we ons blijven ontwikkelen. Daarnaast is ons bestuur verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico’s verbonden aan onze activiteiten en de financiering daarvan. Wilma wordt hierbij ondersteund door ons Management Team.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op onze directeur-bestuurder, is haar werkgever én sparringpartner. Alle leden van de RvC zijn onafhankelijk van elkaar en van het bestuur. De RvC is kritisch en zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar werk. Onze RvC legt in onze jaarverslagen verantwoording af over haar werkzaamheden.

Jaarverslagen

Wij vinden het belangrijk om ons werk te benaderen vanuit drie kernvragen. Waarom doen we dingen? Doen we de dingen goed? En doen we de goede dingen?

Het waarom, onze collectieve ambitie, hebben wij samen : "Thuis is de belangrijkste plek in ons leven. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een ‘thuis’. Daarom zetten wij ons, samen met onze huurders en partners, in voor fijne woningen, straten en buurten. Ieder pakt daarbij zijn eigen verantwoordelijkheid. We zijn altijd duidelijk in wat wel of niet kan, maken dingen niet ingewikkelder dan ze zijn en denken graag mee. We houden van korte lijnen en vooral van persoonlijk contact. Hiervoor zetten we ons met hart en ziel in en dat voel je".

Benieuwd hoe we dat doen? In ons jaarverslag lees je meer over onze visie, toekomstplannen en financiële situatie.

a a