Sloop en nieuwbouw - Thomas de Keyserstraat

In november 2017 zijn wij gestart met een onderzoek naar de toekomst van de woningen aan de Thomas de Keyserstraat. Hierover hebben wij de bewoners geïnformeerd. Inmiddels zijn de plannen concreet: de woningen aan de Thomas de Keyserstraat 93 t/m 127 (oneven) en 100 t/m 194 (even) worden in 2020 gesloopt. Na de sloop van de 66 bestaande woningen, worden er ongeveer 55 nieuwe woningen gebouwd. Deze woningen zijn bestemd voor de sociale verhuur. De plannen hiervoor werken wij de komende tijd verder uit.

Het besluit om te slopen en nieuw te bouwen hebben wij na een zorgvuldige afweging van verschillende scenario’s gemaakt. Wij hebben hierbij niet alleen gekeken naar het hier en nu, maar ook naar de wensen en behoeften voor de toekomst. Wij hebben onder meer rekening gehouden met de volgende zaken:

  • De wijk is toe aan vernieuwing. Deze vernieuwing is al in gang gezet in andere delen van Stadsveld (zoals de appartementencomplexen in de omgeving van het winkelcentrum). De plannen voor de Thomas de Keyserstraat zijn een vervolg hierop.
  • Wij willen een buurt met meer variatie in woningtypen en met meer toekomstbestendige woningen.

Taak van woningcorporatie
Wij zijn er als corporatie om goede en betaalbare woningen te bieden aan mensen met een kleinere portemonnee. Wij bouwen op deze plek minder sociale huurwoningen terug, maar op andere plekken in Enschede worden in de toekomst ook sociale huurwoningen gerealiseerd.

Verhuizen
De sloop betekent niet dat de bewoners per direct moeten vertrekken. Verhuizen is ingrijpend genoeg, daarom geven wij de bewoners de tijd om rustig op zoek te gaan naar een andere woning. Wij helpen hen hierbij zo goed mogelijk. Zo is er een sociaal plan specifiek voor de Thomas de Keyserstraat gemaakt. In het sociaal plan zijn zaken geregeld zoals een verhuiskostenvergoeding, voorrang op een andere woning van Domijn en de mogelijkheid om terug te keren naar de nieuwbouw.

Gesprekken met elke bewoner
De bewoners zijn begin maart 2019 geïnformeerd over de plannen tijdens een bijeenkomst. Onze collega's hebben alle bewoners thuis bezocht om ze uitgebreid te informeren en in alle rust individuele vragen te beantwoorden. 

Nieuwbouw
Wij verwachten dat in het eerste kwartaal van 2020 de nieuwbouwplannen verder uitgewerkt zijn. Deze worden dan als eerste gepresenteerd aan de dan nog woonachtige bewoners. Zij mogen met voorrang een woning uitzoeken.

In één oogopslag

Plaats
Enschede
Aanbod
Huur
Type
Sloop en nieuwbouw

Locatie

Contactpersoon

Marja Wiggers

Projectcoördinator

a a