Huur opzeggen

Ik wil de huur opzeggen als:

U wilt de huur opzeggen. 

Gerelateerde vragen

Ik heb de huur opgezegd en nu gaan jullie een voorcontrole doen. Wat is dat?

Tijdens een voorcontrole loopt een Technisch Consulent van ons samen met u door de woning. Hij vertelt wat kan blijven zitten en wat u eventueel moet aanpassen, verwijderen of repareren. U ontvangt een bevestiging van de voorcontrole. In deze bevestiging leest u ook wat de kosten zijn als u de afspraken niet nakomt. Meer informatie leest u in de checklist voor verhuizen.

Ik heb de huur opgezegd. Hoe zit het met overname?

Wanneer u zaken ter overname heeft dan regelt u dit zelf met de eventuele nieuwe huurder. Voorbeelden van zaken ter overname zijn roerende zaken - zaken die niet vastzitten aan de woning, zoals laminaat, gordijnen en meubels. Op onze website vindt u een overname formulier dat u kunt downloaden, invullen en ondertekenen. Hierop kunt u noteren wat u ter overname beschikbaar stelt en voor hoeveel de nieuwe huurder dat kan overnemen.

Let wel: soms wordt uw woning niet aansluitend verhuurd, en staat hij dus een tijdje leeg. In dat geval moet u de woning leeg en schoon opleveren. Dat wil zeggen zonder vloer, gordijnen en meubels.

Formulier overname inboedel

Ik wil mijn contract opzeggen, maar ik ben medehuurder. Wat moet ik doen?

Als alleen u van het contract af wil, dan kunt u een afstandsverklaring invullen. In dat geval halen wij u als huurder van het contract af. Wilt u de huur van de woning opzeggen? Dan moet niet alleen u, maar ook de andere persoon op het contract de huur opzeggen.

Ik wil de huur graag persoonlijk opzeggen. Kan dat?

Dat kan uiteraard ook. Kom tijdens de openingstijden langs op één van onze kantoren. Staat u met meerdere personen op het huurcontract? Dan is het belangrijk dat u beide langskomt. In een gesprek van ongeveer twintig minuten zeggen we samen met u de huur op, en maken meteen een afspraak om uw woning te bezichtigen voordat u die oplevert. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen!

Wanneer kan ik mijn huur opzeggen?

Wij hanteren altijd een opzegtermijn van één maand. Een voorbeeld: zegt u de huur op 8 oktober op? Dan loopt uw huurcontract een maand door, tot en met 8 november. Opzeggen kan op iedere werkdag.

Let op! Als de einddatum op een vrijdag, in het weekend of op een feestdag valt, verschuift de einddatum automatisch naar de eerstvolgende werkdag.

Wat gebeurt er met de huurbetaling nadat ik heb opgezegd?

Als u een machtiging heeft afgegeven, zorgen wij ervoor dat deze wordt opgezegd.

Kan ik zaken laten overnemen?

Wanneer u zaken ter overname heeft dan regelt u dit zelf met de eventuele nieuwe huurder. Voorbeelden van zaken ter overname zijn roerende zaken - zaken die niet vastzitten aan de woning, zoals laminaat, gordijnen en meubels. Hieronder vindt u een overname formulier dat u kunt downloaden, invullen en ondertekenen. Hierop kunt u noteren wat u ter overname beschikbaar stelt en voor hoeveel de nieuwe huurder dat kan overnemen.

Let op: soms wordt uw woning niet aansluitend verhuurd, en staat hij dus een tijdje leeg. In dat geval moet u de woning leeg en schoon opleveren. Dat wil zeggen zonder vloer, gordijnen en meubels.

Formulier overname inboedel

Kan ik de huur ook via MijnDomijn opzeggen?

Via MijnDomijn kunt u zelf uw huur opzeggen. Logt u hiervoor in op MijnDomijn. Als er een medehuurder op het contract staat, moet diegene ook de huur opzeggen. De medehuurder moet dit binnen 24 uur doorgeven nadat u de huur hebt opgezegd. Gebeurt dit niet binnen 24 uur, dan vervalt de opzegging en moet u opnieuw de huuropzegging doorgeven via MijnDomijn. Wij hanteren altijd een opzegtermijn van één maand. Een voorbeeld: zegt u de huur op 8 oktober op? Dan loopt uw huurcontract een maand door, tot en met 8 november.

Let u hierbij op dat de einddatum niet op een vrijdag, in het weekend of op een feestdag valt. In dat geval verschuift de einddatum automatisch naar de eerstvolgende werkdag.

Lukt het u niet om via MijnDomijn de huur op te zeggen? U kunt de huur ook opzeggen op een van onze kantoren in Enschede, Haaksbergen of Losser. Vergeet u dan niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Ik ben medehuurder en wil mijn contract opzeggen. Kan dat via MijnDomijn?

Bent u medehuurder en van plan om te verhuizen, maar de hoofdhuurder blijft op het adres wonen? Vul dan op uw MijnDomijn account een afstandsverklaring in. Dan wordt u als medehuurder van het huurcontract afgehaald. Wilt u de huur opzeggen? Dan moet de hoofdhuurder ook de huur opzeggen.

Kan ik via MijnDomijn de huur opzeggen voor een overledene?

Bent u nabestaande van één van onze huurders? Allereerst wensen wij u veel sterkte in deze verdrietige periode. We helpen u in deze moeilijke tijd door zaken rondom het opzeggen van de huur of het aanpassen van het huurcontract samen met u te regelen.

U kunt op MijnDomijn de huur opzeggen of een afstandsverklaring invullen, maar u kunt natuurlijk ook persoonlijk langskomen.

Denkt u er dan aan om de volgende zaken mee te nemen:

  • Akte van overlijden;
  • Legitimatiebewijs van de overledene;
  • Uw eigen legitimatiebewijs.

Bij het opzeggen van mijn huurwoning is een voorcontrole gepland. Wat is dat?

Bij het opzeggen van de huur kan er een voorcontrole worden gepland. Tijdens een voorcontrole kijkt een technisch consulent hoe de technische staat van uw woning is en of de woning gelijk weer verhuurd kan worden.

Bij woningen die langer dan 20 jaar verhuurd zijn geweest of woningen met het bouwjaar voor 1994 plannen we vaak een voorcontrole.  

Ook als u heeft aangegeven dat u veel heeft verbouwd in de woning komt de technisch consulent langs om de woning te bekijken. 

a a